Kundesenter / påmelding Dyrsku'n Jolemarknad Vårmarknad Kurs Servering Utleige Om oss Billettar


NB: Bruk Internet Explorer og ikkje Chrome når du kjøper billett!

ARRANGEMENT
PÅ DYRSKUPLASSEN

16 dagar att til
Avlsvisning islandshest
07.05 - 10.05.2015

31 dagar att til
Pinsestemne islandshest
22.05 - 25.05.2015

38 dagar att til
Vårmarknad 2015
29.05 - 30.05.2015

71 dagar att til
Seljordfestivalen
01.07 - 05.07.2015

76 dagar att til
Maran Ata
06.07 - 12.07.2015

84 dagar att til
Korsvei
14.07 - 19.07.2015

92 dagar att til
Countryfestivalen
22.07 - 26.07.2015

143 dagar att til
Dyrsku'n 2015
11.09 - 13.09.2015

221 dagar att til
Jolemarknad 2015
28.11 - 29.11.2015

507 dagar att til
Dyrsku'n 2016
09.09 - 11.09.2016
WEBKAMERA
OVERNATTING


LANDSUTSTILLING HOPPER OG UNGHEST 2015

- alle rasar utanom islandshest 

Katalogane for 2014 kan du laste ned her:
Hopper - Unghest

Hoppeutstilling 3 år og eldre: laurdag 12. september

Unghestutstilling 1 og 2 år: sundag 13. september 

 

Hesteutstillinga på Dyrsku'n har utvikla seg til å bli ei av dei største utstillingane i landet, og premiane frå utstillinga heng høgt. Vi inviterar hesteeigarar til å mønstre hest på årets Dyrsku, og spesielt ynskjer vi velkommen til dei gamle, norske rasene.  
   

Seljordprisen går i år til beste hest på Dyrsku'n. 

Eigenerklæring

Alle som stiller hest på Dyrsku'n må levere eigenerklæring. Skjema for eigenerklæring finn de her.
  • Nydatert eigenerklæring skal leverast saman med gyldig vaksinasjonsattest (vaksinasjonskort) til kontrollør på Dyrskuplassen før hesten blir lasta av. 
  • Eigar/trenar er ansvarleg for at eigenerklæring og attest er utfylt og blir framvist i samsvar med reglane.
  • Det er ikkje tillate å laste hesten av transportmiddelet før kontrolløren har gått gjennom og godkjent dokumentasjonen.
  • Dersom papira ikkje tilfredsstiller reglane, eller dersom hesten ved klinisk undersøking gjev mistanke om smittsam sjukdom, vil hesten bli nekta tilgjenge til stemneområdet.
 
Vaksinasjon i h.h.t. Norsk hestesenter sine reglar: To inj. med 4 - 6 vekers intervall innan 12 mnd. (I samband med utstillingar og slepp i fjellhamn blir 1 inj. godteke i perioden 7- 90 dagar før arrangementet)
 
Køyre-/rideprøve i h.h.t. Norsk hestesenter sine reglar. Køyreprøve kan ein ta på Dyrskuplassen på utstillingsdagen.
 
Avvising
Det kan bli aktuelt å avvise dersom utstillinga blir fullteikna eller av andre årsaker. Melding om dette blir gitt så snart som råd etter påmeldingsfristen. Nærare orientering til utstillarane kjem i brev om lag to veker før utstillinga. 
 
Påmelding  
Hoppeutstillinga og unghestutstillinga har stor pågang, vi må derfor setje eit tak på 80 hestar på hoppeutstillinga og 50 hestar på unghestutstillinga. Det vil seie at dei fyrste 80/50 som blir påmelde kjem med på utstillinga, det er derfor viktig å vera tidleg ute med påmeldinga!  

Påmelding blir registrert når innbetalinga er stadfesta av banken. Påmeldingar som ikkje er betalt innan frista, kjem ikkje med i katalogen.
 
Påmeldingavgift skal betalast uoppfordra til Telemark Travforbund kto.nr. 2610.15.20926

Påmeldingsfrista er 9. august 2015

 

Hoppeutstillinga laurdag kr 500,-  
Unghestutstillinga for 1- og 2-åringar sundag kr 400,-
Hugs å føre på namnet til hesten! 

Påmeldingsskjema: www.nhest.no   

Eigenerklæringsskjema: www.dyrskun.no


Påmelding alle rasar:
Norsk Hestesenter
Starum
2850 Lena
Tlf: 61 16 55 14 - faks 61 16 55 40 www.nhest.no 

Informasjon
Utstillinga blir gjennomført i regi av Telemark travforbund og Telemark hesteeierforening.
Kontaktperson: Telemark Travforbund 
Tore Svendsen 
Klosterskogen
Mob. 905 85 783 - e-post: dnt.telemark@travsport.no

Nærare orientering om utstillinga blir sendt i brev til utstillarane om lag to veker før utstillinga.


VELKOMEN SOM HESTEUTSTILLAR PÅ DYRSKU'N 2015!
 

 


Instagram

Last ned Dyrsku-appen:Vår samarbeidspartnar på telt


DYRSKU'N
I MEDIA

Nrk.no:

bygdeposten.no:

Varden.no:


Mediearkiv


KVA SKJER
I SELJORD?

Instagram

Last ned Dyrsku-appen:Vår samarbeidspartnar på telt


DYRSKU'N
I MEDIA

Nrk.no:

bygdeposten.no:

Varden.no:


Mediearkiv


KVA SKJER
I SELJORD?
Dyrsku'n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3840 Seljord. Telefon 35 06 57 70, faks 35 06 57 84, epost: post@dyrskun.no