Kundesenter / påmelding Dyrsku'n Jolemarknad Vårmarknad Kurs Servering Utleige Om oss Billettar


NB: Bruk Internet Explorer og ikkje Chrome når du kjøper billett!

ARRANGEMENT
PÅ DYRSKUPLASSEN

19 dagar att til
Avlsvisning islandshest
07.05 - 10.05.2015

34 dagar att til
Pinsestemne islandshest
22.05 - 25.05.2015

41 dagar att til
Vårmarknad 2015
29.05 - 30.05.2015

74 dagar att til
Seljordfestivalen
01.07 - 05.07.2015

79 dagar att til
Maran Ata
06.07 - 12.07.2015

87 dagar att til
Korsvei
14.07 - 19.07.2015

95 dagar att til
Countryfestivalen
22.07 - 26.07.2015

146 dagar att til
Dyrsku'n 2015
11.09 - 13.09.2015

224 dagar att til
Jolemarknad 2015
28.11 - 29.11.2015

510 dagar att til
Dyrsku'n 2016
09.09 - 11.09.2016
WEBKAMERA
OVERNATTING


 

PROGRAM DYRSKU’N 2014

Med atterhald om endringar. Sist oppdatera 27. august 2014

 
OPNINGSTIDER
Kl. 09.00 - 20.00 Fredag og laurdag
Kl. 09.00 - 18.00 Sundag 


BILLETTAR
                            Dagsbillett             3-dagars
Vaksne frå 16 år     kr 160                    kr 380
Born 6 - 15 år        kr  60                     kr 160
 
Unngå kø - kjøp billettar på førehand!  
     

INFORMASJONEN
• Publikumsinformasjon (ved Fjosporten) er merka med oransje vindpølse
• Her er møteplass for dei som har kome bort frå kvarandre. Bortkomne born leverast og hentast her
• Informasjonstavler ved Hovudporten, Tivoliporten, Nordgardsporten og Husdyrhallen
• Informasjonsskjerm ved Fjosporten

HOVUDSCENA I FJOSET
 
Fredag 12. september
09.00  Dømming av ku og geit 
10.00  Dømming av kjøttfe på Ridebanen
11.00  Kåring av beste geit
11.15  Kåring av beste ku
13.00  Husdyrparade frå Hovudporten til Fjoset
13.30  Utdeling av Seljordprisen til beste ku
          Utdeling av Dyrskuprisen til beste geit og andre prisar
14.00  Opningsprogram - opningstale ved Sylvi Listhaug
          – Programleiar Hallvard Flatland
14.45  Mat- og landbruksdebatt – debattleiar Terje Svabø
15.30  Premieutdeling TYR kjøttfeutstillinga på Ridebanen
15.30  Kalvemønstring
          Kumønstring for ungdom 
          Geitemønstring for ungdom
17.00  Dyrskuspelet ”Er det noko å vera så glad for? – om Dyrsku’n og 1814”

Laurdag 13. september
09.00  Dømming av hopper 
13.15  Utdeling av pris til beste stand
13.30  Hesteoppvising v/Norsk Hestesenter
14.30  Premiering av hoppene
          Tevling blant dei beste tråvhoppene 
          Dyrskuprisen til beste hoppe
17.00  Dyrskuspelet ”Er det noko å vera så glad for? – om Dyrsku’n og 1814”

Sundag 14. september                                  
09.00  Dømming av unghest 
11.00  Gudsteneste 
12.30  Framvising og premiering av unghest  
14.00  Hesteoppvising v/Landslaget for Dølahest
14.45  Premie- og prisutdeling på husflidstevlinga
15.30  Dyrskuspelet ”Er det noko å vera så glad for? – om Dyrsku’n og 1814”


UTESCENAR – musikk og dans ved Husdyrhallen, Hovudmatutsalet og Storstogo

GONGE-STOGO 
Temautstilling «Fire blikk» – med målarane Nanna Kiønig, Ture Holm, Olav Sandåker og Øystein Vesaas 

Dagleg
14.30  Slåttespel og sogur etter Øystein Langedrag og sønene Leiv og Olav Sandsdalen – ved Sigurd Telnes og Knut Buen 

           
LOFTET
Husflidsutstilling "Rødlista husflids- og håndverksteknikkar"

HUSFLIDSUTSTILLINGA (hall B)

•Utstilling av Noregs største premierte husflidstevling innan tekstil, tre, rosemåling, smiing, kniv og sylv

•Særutstilling – Arbeid i sølv/metall: Gry Marie Grindbakken, Linn Sigrid Bratland, Kjetil Aalandslid og Odin Brubakken

•Utstilling av keramikk og andre arbeider ved studentar frå HiT, Notodden og Raulan

•Tredreieverkstad – Norges HusflidslagDALANE SKULE
Spikkeverkstad – Norges Husflidslag


KNIV- OG KLOKKETORG (Utanfor hall A)
•Kjøp og sal av gamle klokker og knivar
•Demonstrasjon av knivmaking


HUSDYRHALLEN 1. etg. - presentasjon av moderne norsk landbruk
Her finn du desse dyra: mjølkekyr, kjøttkyr, kjøttfeokse, kalvar, hest, gris, bier, kaninar, høns, kylling, lama, pelsdyr og sauer


BONDENS MØTEPLASS 2.etg. Husdyrhallen – der bonde og forbrukar møtest
Møt tillitsvalde og tilsette i landbruksorganisasjonane. 

Fredag
10.00/13.00/14.50 Brannslokking v/VTB utanfor Husdyrhallen
11.00/15.30          Sædtapping i Husdyrhallen
14.00                   Saueklypping i Husdyrhallen
14.00–18.00         Møt avdelingssjef Arnstein Tveito, avd. for regnskap og juridisk service i Norges Bondelag. Han kan svare på spørsmål om grunneigarsaker, forvaltingsrett, avtalerett, arv og skifte, konkurs- og pengekrav, selskapsrett og prosedyre
14.30  Demonstrasjon – baking av potetlomper. Smaksprøver!
15.00  Dyrsku-meisterskap i potetskrelling. Konferansier Per-Asbjørn Andvik
16.30  Trekking av dagens vinnarar i quiz og samvirketipping

Laurdag
10.30/14.30         Separering, servering av kaffe ”late”
11.15/15.45         Demonstrasjon – baking av potetlomper. Smaksprøver!
11.00/15.30         Sædtapping i Husdyrhallen
12.00  Demonstrasjon – toving av farga spæl-ull v/Ingvild Tørre
14.00  Saueklypping i Husdyrhallen
16.00  Minikonsert med Ingrid Gjerlid og Vårin Aufles (song/gitar) 
16.30  Trekking av dagens vinnarar i quiz og samvirketipping

Sundag 
10.00/16.00          Separering, servering av kaffe ”late”
10.30/14.30          Sædtapping i Husdyrhallen
12.00  Demonstrasjon – baking av potetlomper. Smaksprøver!
13.00  Dyrsku’meisterskap i potetskrelling. Regjerande Dyrsku’meister frå 2013 deltek og forsvarar tittelen! Konferansier Per-Asbjørn Andvik
14.00  Saueklypping i Husdyrhallen
15.00  Minikonsert 
16.30  Trekking av dagens vinnarar i quiz og samvirketipping


LANDBRUKSHALLEN - Nortura og Tine presenterer ein del av produkta sine; med fokus på nye produkt og chevre frå Haukeli. Pølseskule for barn 2 – 3 gonger  laurdag og sundag.


NORSK MATGLEDE PÅ DYRSKU’N – Matkvartalet
Sal av kortreist mat, matservering, program og aktivitetar

Fredag 
Kåring av årets matprodukt på Dyrsku’n 

Dagleg:
  • Demonstrasjon/sal av kjevlebakst
  • Baking i steinomn
  • Soppkontroll/orientering om sopp
  • Grilling av lokal råvarer
  • Pop-up kjøkken – servering av lokale smårettar kl. 12.00 – 17.00 
  • Rotgrønnsaker og Sunn Matglede – Telemark Bygdekvinnelag 
  • Servering av fårikål – Noreg nasjonalrett
  • Sal av lokalmatprodukt
  • Smaksprøver 

TELEMARKSKOGEN – Skogens møteplass
Informasjon om skogen og skogbruk.
Aktivitetar: Skytesimulator, prat rundt kaffibålet, natursti, fuglekassesnekring og andre aktivitetar for store og små

Dagleg kl. 11.00 og 14.00
(kl. 11.00 og 15.00 fredag)  Motorsagstafett – over-/underkapp, kapping mot underlag og kjedeskift/sverdsnuing


STERKE NILS-TUNET– Gardsdrift og handverk på gamalt vis
Demonstrasjonar
Spikking av trefigurar, bøting av fiskegarn, halmbinding, smiing, knivsmiing, lagging, boring av trerør, tjørebrenning, hovslaging, tråsløyd, kostar og penslar av hestehalehår, gamle motorar og maskiner, skinntrykk, tinnstøyping, tremøbler, ysting og kinning

Aktivitetar
 

Smoothiesykkel, potetsuppe, potetløp, spikking, smiing for born, pussing og stell av Fjordhest 

Dagleg 
09.00  Fjøsstell - fôring, mjølking, separering 
09.30  Klypp av man på Fjordhest
10.30  Skoing av Fjordhest
13.00  Tidsbilete om Sterke-Nils  ”Sterke-Nils; ein kunstnar med øksi, forteljar og kvedar”
13.30   Påseling og påsaling av Fjordhest
15.30  Skoing av Fjordhest 
16.00  Løndalspel og Vandring-slåttar ved Knut Buen, Kittil Brekke og Sigurd Telnes
18.00  Fredag / 17.00  Laurdag og sundag Fjøsstell - fôring, mjølking, separering 

15.00 Laurdag – Smiing i «Hymens lenker»


AKTIVITETAR FOR BORN

•Barnepark for dei mellom 2-8 år, dagleg kl. 10-18(17) – ved Informasjonen

•Ponniriding laurdag kl. 14-19, sundag kl. 12-18 – bak Husdyrhallen

•Skate-show med oppvisingar kl. 12, 14.30 og 17 kvar dag. Ta med eige skateboard og prøv rampa! Autografsignering – felt E

•Bø frivilligsentral med barneaktivitetar – felt E

•Fjosstell, smiing, tinnstøyping, potetsuppe, potetløp, smoothiesykkel og spikking – Sterke-Nils-tunet

•Pussing og stell av Fjordhest – Sterke Nils-tunet

•Pølseskule for born laurdag kl. 11, 13.30, 15.30 og sundag kl. 11, 13 og 15 – Landbrukshallen

•Skytesimulator, natursti og fuglekassesnekring – Telemarkskogen

•Quiz og konkurransar med premiar – Bondens møteplass

•Tredreieverkstad – hall B, spikkeverkstad – Dalane skule

•Friluftsaktivitetar Telemark Turistforening – utanfor Husdyrhallen

•Lunds Tivoli – område F


DYRSKURADIO - Hjalarhornet Radio tlf 35 05 20 05
 
MINIBANK - Hall B, Husdyrhallen og Informasjonen

 


Instagram

Last ned Dyrsku-appen:Vår samarbeidspartnar på telt


DYRSKU'N
I MEDIA

Nrk.no:

bygdeposten.no:

Varden.no:


Mediearkiv


KVA SKJER
I SELJORD?

Instagram

Last ned Dyrsku-appen:Vår samarbeidspartnar på telt


DYRSKU'N
I MEDIA

Nrk.no:

bygdeposten.no:

Varden.no:


Mediearkiv


KVA SKJER
I SELJORD?
Dyrsku'n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3840 Seljord. Telefon 35 06 57 70, faks 35 06 57 84, epost: post@dyrskun.no