Dyrsku'n Jolemarknad Vårmarknad Kurs Servering Utleige Om oss Billettar
ARRANGEMENT
PÅ DYRSKUPLASSEN

8 dagar att til
Brannvernleiarkurs
24.04 - 24.04.2014

23 dagar att til
Vårmarknad 2014
09.05 - 10.05.2014

35 dagar att til
Kurs: Røyking av kjøt og fisk
21.05 - 22.05.2014

37 dagar att til
Avlsvising
23.05 - 25.05.2014

51 dagar att til
Pinsestemne
06.06 - 09.06.2014

77 dagar att til
Seljordfestivalen
02.07 - 06.07.2014

82 dagar att til
Maran Ata
07.07 - 13.07.2014

98 dagar att til
Countryfestivalen
23.07 - 27.07.2014

128 dagar att til
Telemark gjetarhundlag
22.08 - 24.08.2014

149 dagar att til
Dyrsku'n 2014
12.09 - 14.09.2014

191 dagar att til
Telemark gjetarhundlag
24.10 - 26.10.2014

227 dagar att til
Jolemarknad 2014
29.11 - 30.11.2014

513 dagar att til
Dyrsku'n 2015
11.09 - 13.09.2015

877 dagar att til
Dyrsku'n 2016
09.09 - 11.09.2016
WEBKAMERA
OVERNATTING


 

PROGRAM DYRSKU’N 2013

Med atterhald om endringar. Sist oppdatera 9. september 2013

 
OPNINGSTIDER
Kl. 09.00 - 20.00 Fredag og laurdag
Kl. 09.00 - 18.00 Sundag 


BILLETTAR
                            Dagsbillett             3-dagars
Vaksne frå 16 år     kr 140/160 laurdag  kr 350
Born 6 - 15 år         kr 60                     kr 160
 
Unngå kø - kjøp billettar på www.dyrskun.no   
     

INFORMASJONEN
• Publikumsinformasjon (ved Fjosporten) er merka med oransje vindpølse
• Her er møteplass for dei som har kome bort frå kvarandre. Bortkomne born leverast og hentast her
• Informasjonstavler ved Hovudporten, Tivoliporten, Nordgardsporten og Husdyrhallen
• Informasjonsskjerm ved Fjosporten

HOVUDSCENA I FJOSET
Fredag 13. september

10.00   Dømming av ku, kjøttfe og geit
11.30   Ku- og geiteparade frå Hovudporten til Fjoset
12.00   Opningsprogram - opningstale ved Astrid Versto
           - Prisutdeling Årets mjølkeprodukt ved Landsutstillinga Norsk Gardsost
           - Programleiarar Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga
12.45   Okseriding
12.55   Dømming av ku, kjøttfe og geit fortsett
12.55   Demonstrasjon av sikker dyrehandtering
14.00   Kurs klargjering av dyr til eksteriørdømming
14.30   Kåring av beste geit med utdeling av Seljordprisen
           Geitemønstring
           Kåring av beste ku med utdeling av Dyrskuprisen + andre prisar                
15.30   Kalvemønstring
           Kumønstring for ungdom
17.00   Premieutdeling Norsk Herefordforening
17.30   Dyrskuspelet ”Hent ølbollen, kjering!”
           – i høve 100 års-jubileum for kvinners stemmerett

Laurdag 14. september
09.00   Dømming av hopper
10.00   Demonstrasjon av sikker dyrehandtering
12.00   Kurs klargjering av dyr til eksteriørdømming
13.15   Utdeling av pris til beste stand
13.30   Hesteoppvising v/Norsk Hestesenter
14.30   Premiering av hoppene
           Tevling blant dei beste tråvhoppene
           Dyrskuprisen til beste hoppe
17.00   Dyrskuspelet ”Hent ølbollen, kjering!”
           – i høve 100 års-jubileum for kvinners stemmerett

Sundag 15. september                                 
09.00   Dømming av unghest
11.00   Gudsteneste
12.00   Demonstrasjon av sikker dyrehandtering
12.30   Framvising og premiering av unghest 
14.00   Hesteoppvising v/Landslaget for Dølahest
14.45   Premie- og prisutdeling på husflidstevlinga
15.30   Dyrskuspelet ”Hent ølbollen, kjering!”
           – i høve 100 års-jubileum for kvinners stemmerett

UTESCENAR
Musikk og dans ved: Husdyrhallen, Hovudmatutsalet, Storstogo

GONGE-STOGO
Temautstilling:
Rose- og dekorasjonsmålaren Knut K. Hovden i regi av Vest-Telemark Museum
Dagleg
14.30
 Treskurd, rosemåling og hardingfelespel ved Sigurd Telnes og Knut Buen

HUSFLIDSUTSTILLINGA (Hall B)
•   Utstilling av Noregs største premierte husflidstevling innan tekstil, tre, rosemåling, smiing, kniv og sylv
•   Særutstilling – rosemåling i moderne interiør: Unni Marie Lien, Ellen Øygarden, Vivian Grieg Teisner og Ingebjørg Neset
•   Utstilling av trearbeid ved studentar frå HIT, Notodden og Rauland
•   Tredreieverkstad – Norges husflidslag

LOFTET Husflidsutstilling Funksjon – Skulearbeid før og no

 
DALANE SKULE
•  Spikkeverkstad – Norges Husflidslag

KNIV- OG KLOKKETORG (Utanfor hall A)
•   Kjøp og sal av gamle klokker og knivar
•   Demonstrasjon av knivmaking

STERKE-NILS-TUNET– Gardsdrift og handverk på gamalt vis
Spikking av takspon, spikking av trefigurar, kipebinding, reparering av lagga trearbeid, bøting av fiskegarn, halmbinding, smiing, knivsmiing, lagging, boring av trerøyr, tjørebrenning, hovslaging, pilfletting, tråsløyd, kostar og penslar av hestehalehår, Velte-Petter, gamle motorar og maskiner, skinntrykk, tinnstøyping, ysting og kinning

Aktivitetar:
Bak din egen klappakake, smoothiesykkel, spikking, smiing for born, pussing og stell av Fjordhest

Fredag
09.00  Fjøsstell - fôring, mjølking, separering
09.30  Klypp av man på Fjordhest
10.30  Skoing av Fjordhest
13.00  Tidsbilete om Sterke-Nils  ”Sterke-Nils og huldrejentun”
13.30 Påseling og påsaling av Fjordhest
15.30  Skoing av Fjordhest
16.00  Soger og folketonar ved Knut Buen, Kittil Brekke og Sigurd Telnes
18.00  Fjøsstell - fôring, mjølking, separering

Laurdag
09.00  Fjøsstell - fôring, mjølking, separering
09.30  Klypp av man på Fjordhest
10.30  Skoing av Fjordhest
13.00  Tidsbilete om Sterke-Nils  ”Sterke-Nils og huldrejentun”
13.30 Påseling og påsaling av Fjordhest
15.00  Smiing av brurepar i ”Hymens lenker”
15.30  Skoing av Fjordhest
16.00  Soger og folketonar ved Knut Buen, Kittil Brekke og Sigurd Telnes
18.00  Fjosstell - mjølking, fôring, separering

Sundag
09.00  Fjøsstell - mjølking, fôring, separering
09.30  Klypp av man på Fjordhest
10.30  Skoing av Fjordhest
13.00  Tidsbilete om Sterke-Nils  ”Sterke-Nils og huldrejentun”
13.30 Påseling og påsaling av Fjordhest
15.30  Skoing av Fjordhest
16.00  Soger og folketonar ved Knut Buen, Kittil Brekke og Sigurd Telnes
17.00  Fjøsstell - mjølking, fôring, separering 

TELEMARKSKOGEN – Skogens møteplass
Informasjon om skogen og skogbruk frå Fylkesmannen, AT Skog, Telemark Skogselskap og Telemark Skogplanteskole. Søve vidaregåande skule og NJFF Telemark finn du og her. 

 

Aktivitetar: Skytesimulator, prat rundt kaffibålet, spørsmålskonkurranse og andre aktivitetar for store og små
Dagleg kl. 11.00 og 14.00 Motorsagtevling - over-/underkapp, kapping mot underlag og kjedeskift/sverdsnuing


HUSDYRHALLEN - 1. etasje - presentasjon av moderne norsk landbruk
Her finn du desse dyra: mjølkekyr, kjøttkyr, kjøttfeokse, kalvar, hest, gris, bier,
kaninar, høns, kylling, lama, pelsdyr og sauer.

BONDENS MØTEPLASS - 2. etasje Husdyrhallen - der bonde og forbrukar møtest 
Møt tillitsvalde og tilsette i landbruksorganisasjonane. Årets tema er HMS og ungdom; generasjonsskifte og rekruttering av unge bønder til tillitsverv i samvirke

Demonstrasjoner og aktivitetar ved/i Husdyrhallen:
Fredag
10.00/13.00/15.00 Demonstrasjon av brannslokking v/VTB utanfor Husdyrhallen
10.30/15.45  Demonstrasjon av separering, servering av kaffe ”late”
11.00/15.30  Sædtapping i Husdyrhallen
13.30   Tale av Sveinung Svebestad på Bondens Møteplass
14.00   Demonstrasjon av saueklypping i Husdyrhallen
14.30   Dyrsku’mesterskap i potetskrelling
15.00   Demonstrasjon – baking av potetlomper. Smaksprøver!
16.00   Minikonsert
16.30   Trekking av dagens vinnarar i quiz og samvirketipping

Laurdag
10.00   Demonstrasjon – toving av farga spæl-ull
10.30/14.30  Demonstrasjon av separering, servering av kaffe ”late”
11.00/15.30  Sædtapping i Husdyrhallen
11.15/15.45  Demonstrasjon – baking av potetlomper. Smaksprøver!
14.00   Demonstrasjon av saueklypping i Husdyrhallen
15.00   Dyrsku’mesterskap i potetskrelling
16.00   Minikonsert
16.30   Trekking av dagens vinnarar i quiz og samvirketipping
 
Sundag
10.00/13.00  Demonstrasjon av separering, servering av kaffe ”late”
10.30/14.30  Sædtapping i Husdyrhallen
12.00   Demonstrasjon – baking av potetlomper. Smaksprøver!
13.00   Kåring av NYT NORGE-kua 2013
14.00   Demonstrasjon av saueklypping i Husdyrhallen
15.00   Minikonsert ved Hans Olav Slettebø
15.30   Trekking av dagens vinnarar i quiz og samvirketipping

LANDBRUKSHALLEN
- Nortura presenterer ein del av produkta sine; med fokus på nye og økologiske produkt

NORSK MATGLEDE PÅ DYRSKU'N - Matkvartalet
- Sal av kortreist mat, matservering, program og aktivitetar 

Fredag
10.00    Telemarksmeisterskap for vidaregåande skular – Kokkekamp med Ove Mellingen som konferansier
13.15    Foredrag Helge Gudheim «Ost og ysting»
13.30    Premieutdeling – Landsutstillinga for Norsk Gardsost

Dagleg:
•    Steinomnsbakst med Else «Sprossa» Rønnevig
•    Demonstrasjon av fiskeprodukt
•    Takkebakst
•    Rotgrønnsaker og barnemat ved Telemark bygdekvinnelag
•    Prøvesmaking av øl/ost
•    Grilling av lokale råvarer
•    Røyking av fisk

AKTIVITETAR FOR BORN
•    Barnepark for dei mellom 2-8 år, dagleg kl 10–18(17) ved Informasjonen
•    Ponniriding - bak Husdyrhallen
     Fredag kl 16-19, Laurdag kl 14-19, Sundag kl 13-18
•    Aktivitetsområde – felt E:
     Hoppeslott, fotballradar og lykkehjul, Klovnen Buster og Gråtass
•    Fjosstell, smiing, tinnstøyping, baking, smoothiesykkel og spikking - Sterke-Nils-tunet
•    Pussing og stell av Fjordhest – Sterke Nils-tunet
•    Konkurransar og quiz med premiar – Telemarksskogen og Bondens Møteplass
•    Tredreieverkstad - hall B, spikkeverkstad – Dalane skule
•    Friluftsaktivitetar Telemark Turistforening- utanfor Husdyrhallen
•    Lunds Tivoli - område F
•    Dyreutstillingar – Fjoset, Husdyrhallen og Sterke Nils-tunet 

DYRSKURADIO - Hjalarhornet Radio tlf 35 05 20 05
 
MINIBANK - Hall B, Husdyrhallen og Informasjonen

 


Instagram

Last ned Dyrsku-appen:Vår samarbeidspartnar på telt


DYRSKU'N
I MEDIA

Nrk.no:

Nrk.no:

Varden:


Mediearkiv


KVA SKJER
I SELJORD?

Instagram

Last ned Dyrsku-appen:Vår samarbeidspartnar på telt


DYRSKU'N
I MEDIA

Nrk.no:

Nrk.no:

Varden:


Mediearkiv


KVA SKJER
I SELJORD?
Dyrsku'n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3840 Seljord. Telefon 35 06 57 70, faks 35 06 57 84, epost: post@dyrskun.no