Maran Ata

Maran-Ata

mandag 8. juli 2019

Landsstemnet for Maran Ata vert arrangera 8.-14.juli

Maran Ata Norge består av sjølvstendige kyrkjelydar og samlingar av venner som ynsker å forkynne evangeliet slik det står i Markus 16.15-20.

Maran Ata Norge har landsstemnet som sitt øvste organ, og styret blir valt på landskonferansen.
Her er det laga eigne statuttar som laget og samlingane av venner står bak, for å kunne sende representantar til konferansen som blir gjennomføra kvart år.

Les meir på www.maran-ata.no