Husflid og handverk på Dyrsku'n

Dyrsku'n 2015. Foto: Marthe Amanda Vannebo
Kvar skal du gå om du vil sjå utsøkt handverk med høg kvalitet? Sjå oversikta her.


  • I Hall A finn du husflidshandverkarar som sel ulike produkt i ulike teknikkar. Alle har produkta sine som næringsveg.
  • Hall B inneheld innsendte produkt frå heile Noreg. Desse har deltatt i Husflidstevlinga, og er vurdert og dømt av faglege dommarpanel. Under Dyrsku'n utgjer desse Husflidsutstillinga saman med særutstillinga, samt utstilling av studentarbeider frå HSN campus Notodden og Rauland.
  • Sterke Nils-tunet blir bl.a. gamle husflids- og handverkstradisjonar demonstrert. 
  • Ung Husflid arrangerer aktivitetar innan handverk for barn i Loftet
  • I Dalane Skule syner Telemark Husflidslag fram ei utstilling knytt til Dyrsku'n og tradisjonelt handverk. I tillegg kan barn og unge få lage produkter i ull.
  • Vest-Telemark Museum syner fram ei aktuell utstilling i Gonge-stogo.

Velkomen!