Husflid og handverk på Dyrsku'n

Dyrsku'n 2015. Foto: Marthe Amanda Vannebo
Kvar skal du gå om du vil sjå utsøkt handverk med høg kvalitet? Sjå oversikta her.


  • I Hall A finn du husflidshandverkarar som sel ulike produkt i ulike teknikkar. Alle har produkta sine som næringsveg
  • I Hall B finn du Husflidsutstillinga Dyrsku’n som syner arbeid frå tevlinga, ei dagsaktuell særutstilling, eit utval gjesteutstillarar, samt elev- og studentarbeid.
  • Sterke Nils-tunet er det eit mangfald av ulike husflids- og handverksaktivitetar og demonstrasjonar
  • I Loftet og Dalane skule arrangerar Ung Husflid ulike handverksaktivitetar for barn
  • I Dalane Skule syner Telemark Husflidslag fram utstilling og demonstrasjonar av lokallaga sine ulike aktivitetar
  • Utanfor Hall A er det dreieverkstad for barn i regi av Norges Husflidslag 
  • I Gonge-stogo syner Vest-Telemark Museum fram ei historisk handverksutstilling 

Velkomen!