Reglar

Her finn du reglar og retningslinjer tilknytta Husflidstevlinga på Dyrsku'n.

  • Alle arbeid må vere påmeldt av utøvar. Dersom arbeidet er utført av fleire må dette førast i påmeldingsskjemaet
  • Arbeida må vere utført i perioden 2016 - 2018
  • Arbeid kan vera synt fram tidlegare, men ikkje i ein konkurranse, og eit arbeid kan ikkje vere påmeldt i fleire klasser
  • I klassene for formgjeving og kunstsmiing/eksperimentell form må utøvarane ha vore med i prosessen frå idé til ferdig arbeid. Dette må dokumenterast gjennom skisser, utprøvingar m.m. 
  • Dokumentasjon må leverast i klassa for tradisjonstekstil
  • I klassa for eggverkty skal det sendast inn eit blad til knekking
  • Det tilkjem ei påmeldingsavgift på kr. 300,- som blir fakturert utøvar etter påmelding
  • Arbeidet sendast til Dyrsku'n si postadresse. Bilde av innsendte gjenstandar kan bli bruka til marknadsføring
  • Dei påmelde arbeida er IKKJE forsikra gjennom Dyrsku'n Arrangement AS. Dersom du ynskjer å forsikre arbeidet ditt, må dette gjerast privat. Postgangen er forsikra gjennom Posten

Spørsmål kan rettas til Eva Flatin på telefon 906 07 875 eller husflid@dyrskun.no

Frist for påmelding er 24. august 2018.