Landbruk

Landbruksområdet på Dyrsku'n har utstillarar som leverar produkt relatera til landbruket.


Vi har små og store utstillarar som viser fram det meste frå mjølkemaskinar og gjerdeapparat til dei største traktorane og det siste innan maskinteknologi. Utstillarane på landbruksområdet representerer store delar av Sør-Noreg.

På Sterke Nils-tunet, som er ein del av landbruksområdet, viser vi m.a. fram gamle tradisjonar og dei fyrste traktormodellane vi kjenner til.

I tillegg til utearealet, har vi eit inneareal i 2. etasje på Husdyrhallen som nyttast av lag og organisasjonar som er knytt til landbruket. Her kan du møte til dømes Bondelaget, samvirkeorganisasjonar, bygdeungdomslag og forsikringsselskap. I 1. etasje finn du dei vanlegaste husdyra i Noreg utstilt, saman med representantar frå ulike organisasjonar og bedrifter.

Aktivitetskalender

25. mai 2019

Vårmarknad

Velkommen til Vårmarknaden 24.-25. mai 2019

Les meir >
30. mai 2019

Carthago Club Norway

Årsmøtet for Carthago Club Norway er 30. mai-02. juni

Les meir >
7. juni 2019

Pinsestemne Islandshest

Pinsestemne for Islandshest 7.-10. juni er eit nasjonalt stemne, som blir arrangera årleg på Dyrskuplassen.

Les meir >
3. juli 2019

Seljordfestivalen

Dansebandfestival fra 3.-7.juli der gjestane vert samla til aktivitetar, konkurransar, dans og camping.

Les meir >
8. juli 2019

Maran Ata

Landsstemnet for Maran Ata vert arrangera 8.-14.juli

Les meir >
16. juli 2019

Korsvei

Korsveifestivalen vert arrangert i Seljord 16.-21.juli.

Les meir >
Mer >