Landbruk

Husdyrutstillinga på Dyrsku'n
Landbruksområdet på Dyrsku'n har utstillarar som leverar produkt relatera til landbruket.


Vi har små og store utstillarar som viser fram det meste frå mjølkemaskinar og gjerdeapparat til dei største traktorane og det siste innan maskinteknologi. Utstillarane på landbruksområdet representerer store delar av Sør-Noreg.

På Sterke Nils-tunet, som er ein del av landbruksområdet, viser vi m.a. fram gamle tradisjonar og dei fyrste traktormodellane vi kjenner til.

I tillegg til utearealet, har vi eit inneareal i 2. etasje på Husdyrhallen som nyttast av lag og organisasjonar som er knytt til landbruket. Her kan du møte til dømes Bondelaget, samvirkeorganisasjonar, bygdeungdomslag og forsikringsselskap. I 1. etasje finn du dei vanlegaste husdyra i Noreg utstilt, saman med representantar frå ulike organisasjonar og bedrifter.

Aktivitetskalender

fredag 28. mai 2021

Vårmarknad 2021 - avlyst

Les meir >
onsdag 7. juli 2021

Seljordfestivalen

Norges triveligste festival fra 7.-11.juli.

Les meir >
onsdag 28. juli 2021

Countryfestivalen Seljord

Nordens største Countryfestival finn du på Dyrskuplassen 28. juli-1. august.

Les meir >
fredag 10. september 2021

Dyrsku'n 2021

Noregs største handels- og landbruksmesse vert arrangert 10.-12.september

Les meir >
fredag 9. september 2022

Dyrsku'n i åra framover

Vil du halde av datoen for Dyrsku'n i åra framover?

Les meir >
Mer >