Besøkstala for Dyrsku-laurdagen er klare

Heile 40 100 besøkande var innom portane våre laurdag.

 

10.09.2022

Me vonar de har hatt ein fin dag med mangfaldige opplevingar, smaksprøver, tilbod og handel.

Takk for i dag og velkomne att i morgo!

Kvinner i landbruket

AT Skog, Barneskogen