Dømmeskjema ku

Sjå resultat frå husdyrdømminga her.

15.09.2022
Kat.nr Ku nr Eier: Kropp og bein Jur og spener Premie grad Omtale
30 282 Gunnar Haugo 7 3 2 Lang melketypa ungku. Litt lav lend. Noe krokhasa.
31 929 Aslak Snarteland 8,5 4 1 Lita, rasetypisk ku. God type. Velstelte, gode bein. Godt festa bollejur med passe store spener. Godt midtbånd. Dyrskubjølla og Dyrsku’prisen.
32 840 Aslak Snarteland 8,5 3,5 2 Rasetypisk ku. God type. God overlinje med godt utvikla kryss. God beinstilling og gode bein. Velforma jur som er noe baktungt. Passe store spener.
33 64 Per Helge Seltveit 7,5 3,5 2 Sterkbygd, rasetypisk ku. Noe hellende kryss. Gode bein. Lite bollejur med store spener. ( Trivelig kalv i fin utvikling.)
34 3 Aadne Ådneram 7,5 3,5 2 Litt langbygd ungku med god overlinje. Noe hellende kryss. Gode velstilte bein. Bollejur med litt lavt feste bak. Passe store spener.
35 24 Aadne Ådneram 8 3 2 Godt bygd kumed god rygg og godt kryss. Gode bein. Velforma jur med lågt feste bak. Sprikende bakspener. 1 marispene.
36 961 Aadne Ådneram 8,5 3,5 2 Godt utvikla, rasetypisk ungku. God overlinje med fint kryss. Velstilte gode bein. Velforma jur med normal spenestørrelse.
37 1696 Søve 8 2,5 3 Langbygd, godt utvikla ungku. God overlinje med velforma kryss. Gode bein. Lite, ujamnt bollejur.
38 278 Svaland / Borø 9 3 2 Godt bygd, rasetypisk ku. Velforma kryss. Litt korkhasa, ellers gode bein. Stort bollejur med greie spener.
39 434 Mostaul / Opsund 7 4 2 Langb ygd ungku med karperygg.Gode bein og  beinstilling. Velforma jur, med godt festa og passe store spener.
40 10 Mæland / Kinn 8,5 3 2 Stor, rasetypisk telemarksku. God overlinje og velforma jur. Velstilte og goe bein. Kort, tverrspalta bollejur med passe store spener.
41 205 Mæland / Kinn 7 3 2 Lita, velbygd ungku. Godt velbygd kryss. Goe bein – noe krokhasa. Velforma jur med passe store spener.
42 211 Mæland / Kinn Møtte ikke
50 352 Eivind Bergsland 7 3 2 Lita litt spinkel ku. Smal type. Fine reine bein, litt krokhasa. Baktungt jur. Løse fester.
51 26 Lars Mangelrød 7 3,5 2 Noe uferdig ungku. Kort i kroppen, uryddig overlinje. Korrekt beinstilling. Framtungt jur. Godt festa bakjur og sterkt midtbånd. Tett speneplassering.
52 682 Emilie Kampenhøi 8,5 4 1 Høgstil, lang ungku. Langt og velforma kryss. Skarp type. Elegante bein. Tendens til krokhasa. Greit festa jur. God bredde og tette spener. Beste NRF-ku.
53 98 Aslak Snarteland 7 3 2 Litt kort kropp med god dybde. Grove bein, svake koder og krokhasa. Greit bakjur, noe svakt festa framjur.
54 345 Mostaul / Opsund 8,5 4,5 1 Høg og lang ku. Skarp type. God melketype. Elegant fine bein. (Sårføtt – nettop klauvskjært…)
55 6 Roxana Stangeby 8 4 1 Lang, sterk kropp. Retthasa bein og væskefylte haser. Framtungt jur. Kort framjur. Høgt og bredt bakjur. God speneplassering.
56 11 Roxana Stangeby 8 3,5 2 Godt utvikla, kraftig ungku. Hellende kryss. Gode bein, men noe svake koder. Bredt og høgt festa bollejur. Mangler lengde på framjuret.Uryddig speneplassering.
57 15 Roxana Stangeby 6 3 3 Noe svak rygg. Grovbygd. Krokhasa, mjuke koder og understilte bein. Godt festa bakjur, litt løs foran. Stort jur med fin speneplassering.
58 21 Roxana Stangeby 8 3,5 2 Høg, lang og åpen ku. Gode beinvinkler. Svakt midtbånd på juret gir stor speneavstand. Greit festa framjur.
59 811 Roxana Stangeby 8 4 1 Kraftig, djup ku. Langt velforma kryss. Grove bein. Krokhasa og mjuke koder. Godt festa jur. Store kraftige velplasserte spener.
60 834 Roxana Stangeby 8,5 3 2 Solid kropp. Lang og sterk rygg. Fin hasevinkel men noe kuhasa. Ok festa bakjur. Noe ujevn speneplassering. Framspener peker forover. Baktung-
61 839 Roxana Stangeby 8 3,5 2 Sterk og solid ku. Lang rygg. Greie bein. Godt festa bakjur. Noe sidt jur. Løst, men langt framjurfeste.
62 1704 Søve 7,5 3,5 2 Sterk, djup ku. Grove bein – tendens til kuhasa. Smalt og løst festa jur. Sterkt midtband.
63 1707 Søve 8 4 1 Høgstilt, lang åpen melkeprega ku. Velforma kryss, noe overbygd. Lite velforma jur med god speneplassering. Litt baktung.
64 1709 Søve 7 3 2 Velbygd og harmonisk ku. God overlinje og velforma kryss. Noe ku- og krokhasa. Lavt men greit festa bollejur.
65 368 Ole Mathis Kruse 7 2,5 3 Kvikk i blikket. Uryddig overlinje. God dybde i kroppen. Smal frampart. Fine bein, men krokhasa og understilt. Svakt festa jur. Godt balansert.
66 387 Ole Mathis Kruse 7 2 3 Harmonisk fin lita ku. Reine fine bein, grei beinstilling. Smalt bakjur, grei høyde. Godt midtbånd. 1 mellomspene.
111 2401 Mæland / Kinn Møtte ikke