Dyrsku og dugnad

Lag og foreiningar frå heile fylket er involvert når eit av Noregs største arrangement årleg går av stabelen.

07.06.2019

Dyrsku’n er glade for mogelegheitene dette gjev til bygging av m.a. fotballbanar, skianlegg og innkjøp av anna utstyr til god nytte i ulike samfunn. I tillegg jobbar mange aktørar lokalt, regionalt og nasjonalt med å bygge Dyrsku’n sitt innhald som kunnskapsformidlar og møteplass året rundt, og under festdagane i september.

Sjå film frå delar av innsatsen som ligg bak Dyrsku’n!