Premiar hesteutstillinga

Mine, Beste kaldblods unghest på hesteutstillinga Dyrsku'n 2019
Her finn du informasjon om premiane til årets hesteutstilling. 

Bilde: Ness Tjo Stjernen vart kåra som Dagens unghest på Dyrsku'n 2019


Premiane til årets hesteutstilling er følgande:

Laurdag (vaksne hestar)

Travhestar: 

Avkomstgruppe 

Framsyning:
Elite  kr. 15.000,-
A      kr. 10.000,-

Teoretisk bedømming: 
Elite  kr.   7500,- 
A      kr.   5000,-

Premiering øvrige klasser:
1. premie: kr.  7500,- + sylvskei
2. premie  kr.  3000,- + sylvskei

Øvrige raser:
1. premier kr. 3000,- + sylvskei 
2. premie  kr. 1500,- + sylvskei

Pengepremiane og sylvskeiene vert dela ut ved første gongs oppnåelse av premiegraden. 
Vallakar har anledning til å delta, men vil ikkje få utbetalt pengepremiar. Islandshest arrangerer sine eigne utstillingar, og vil derfor kun få vurdering av dommarane, men ikkje pengepremiar.
Øvrige gåvepremiar blir gjeven i forhald til plasseringa.

Alle hestar er med og tevlar om Dyrskuprisen, og mottek ein minnepremie frå Dyrsku'n.               
I tillegg vert det kåra Dagens hest blant rase- og klassevinnarane.

Skilnaden i pengepremiane mellom travhest og øvrige raser skyldast at Dyrsku'n har nemninga Landsutstilling for travhest, og premiane er derfor sponsa av Telemark Travforbund og Telemark Hesteeierforening.

Sundag (unghest)

Travhestar:
Nr. 1 i kvalitet kr. 3000,-
Nr. 2 i kvalitet kr. 2000,-
Øvrig kvalitet   kr.  500,-

Øvrige raser:
Nr. 1 i kvalitet kr. 2000,-
Nr. 2 i kvalitet kr. 1000,-
Øvrig kvalitet   kr.  500,- 

Alle mottek minnepremie frå Dyrsku'n, og øvrige gåvepremiar blir gjeven i forhald til plasseringa. 
Rase- og klassevinnarane er til slutt med og tevlar om å bli Dagens hest.

Også her skyldast skilnaden i pengepremiane mellom travhest og øvrige raser at Dyrsku'n har nemninga Landsutstilling for travhest, og premiane er derfor sponsa av Telemark Travforbund og Telemark Hesteeierforening.