Premiar hesteutstillinga

Dyrskun 2009_205 Arild Hansen
Her finn du informasjon om premiane til årets hesteutstilling. 

Pengepremier vert tildela ved fyrstegongs oppnåelse av premiegraden.

Vallaker kan stille og bli premiert, men vil ikkje få utdela pengepremie.

Dyrsku'n gjev følgjande pengepremie til rasar utanom travhest: 

1. premie kr 3.000,- 

2. premie kr 1.500,-

Alle hester er med å tevle om Dyrskuprisen.

Telemark Travforbund og Telemark Hesteeierforening gjev følgjande pengepremiar til landsutstillinga for travhest: 

Avkomstgruppe 

Framsyning:

Elite kr. 15.000,-
A kr. 10.000,-

Teoretisk bedømming:

Elite  kr. 7500,-
A kr. 5000,-

Øvrige klasser:

1. premie kr. 7500,-
2. premie kr. 3000,-

Premiering unghest

Travere: 

Nr. 1 i kvalitet kr. 3000,-
Nr. 2 i kvalitet kr. 2000,-
Øvrig kvalitet kr. 500,-

Andre rasar:

Nr. 1 i kvalitet kr. 2000,-
Nr. 2 i kvalitet kr. 1000,-
Øvrig kvalitet kr. 500,-

Utstillinga er open for 1-åringer, men pengepremier utbetales kun til 2-åringer.

Alle hestar mottek minnepremie frå Dyrsku'n.

1. premiehopper vert tildela sylvskei.

Øvrige gåvepremiar i forhald til plasseringa.