Husdyrdømming 2018

Når skal eg stille i ringen? Og kva for boks har eg?

Her finn du praktisk informasjon til husdyrutstillinga på Dyrsku'n:

TIDSPUNKT FOR DØMMING

FJOSKART