Husdyrdømming 2019

Husdyrutstillinga på Dyrsku'n
Når skal eg stille i ringen? Og kva for boks har eg?

Her finn du praktisk informasjon til husdyrutstillinga på Dyrsku'n:

FJOSKART 

Gruppeinndeling 2019

 Gruppe Katalognr. på dyra
som skal dømmes 
Inn i ringen 
 1.kalvs NRF  53 – 57 – 61 – 63 – 65 – 66 – 71 - 75   09:00
 1.kalvs NRF  58 – 62 – 67 – 68 – 69 – 73 – 79  09:25
 2.kalvs NRF  54 – 55 – 56 – 64 – 70 – 74  09:50
 3 kalver + NRF
 50 – 51 – 52 – 59 – 60 - 72  10:15
 1.kalvs Telemarkfe  30 – 32 – 35 – 36 – 37 – 38 - 41  10:30
 2.kalver og meir Telemarksfe  31 – 33 – 39 - 40  10:45
 Jersey og STN   26 – 27 – 28 – 46 – 47  11:00
 Rødkolle  90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96  11:15


Det er utstillars ansvar at dyra blir dømt til rett tid, så hugs å vere klar ved ringen i god tid før du skal inn til dømming.