Dyrskuprisen

Geitene møter du på Sterke Nils-tunet
Dyrskuprisen er ein premie som årleg blir delt ut til dei to dyreslaga som ikkje omfattar årets Seljordpris.

Dyrskuprisen delast ut til beste kyr, beste hest og beste geit.

Dyra blir vurdert av domarane som veljar seg ut det beste eksemplaret av den enkelte rasen og vinn ei sylvskei og diplom. Prisen er ei gåve frå Samarbeidsrådet for Buskerud, Vestfold og Telemark og Telemarks Landbruksselskap. Prisen har vore delt ut sidan 1999.