Johan Lindeqvists sølvkanne

Kråkeroestaulen
Kvart tredje år delast ein av dei mest tradisjonsrike prisane ut på Dyrsku'n.

Ved testamentet av 22. juli 1898 har statsagronom Johan Lindeqvist bestemt at ei sølvkanne, som var skjenkt han av bønder i Telemark "som et ekjendlighedstegn for hans udmerkede fortjeneste av Tellemarkens kvægavl" og overrekt ham i Seljord den 17. september 1866, skulle overlates til Bratsberg amtskommune "paa en maate, som kan fremme kvægavlen i Bratsberg Amt". 


I henhald til dette fastsette Bratsberg amts landhusholdningsselskap og Bratsberg amtsting i 1899 reglane. Fyrste gong for utdeling var i 1990, der Halvor H. Borgen i Bø fekk prisen. Statuttane er korrigert av Telemark Landbruksselskap 27. august 2003. Ved utdelinga "maa alene tas hensyn til fortjenester av kvægavlen i amtet." 

Styret i Telemark Landbruksselskap avgjør kven som får sølvkanna kvart 3. år.