Mattilsynet

Skal du selge mat på Dyrskun? Du må melde inn dette på eget skjema hos Mattilsynet
Alle utstillarar som sel eller lagar mat på Dyrsku'n må melde inn utsalet til Mattilsynet. Skjema og retningslinjer finn du på Mattilsynet sine heimesider.

www.mattilsynet.no