Mattilsynet

Alle utstillarar som sel eller lagar mat på Dyrsku'n må melde inn utsalet til Mattilsynet. Skjema og retningslinjer finn du på Mattilsynet sine heimesider.

www.mattilsynet.no