Vakthald

Det er nattevakt på utstillingsområdet frå måndag til måndag i Dyrskuveka.

Arrangøren tek ikkje ansvar for moglege tap. Utstillarane er sjølve ansvarlege for skader dei sjølve, folka deira, produkt, utstyr o.l. påfører bygningar, innreiingar, anlegg og personar. Utstillarane må sjølve ordne med all forsikring. Arrangøren dekker ikkje tap eller tilbakebetaling av utlegg (leige, avgifter o.l.) i samband med forhold som ligg utanfor vår kontroll. 


Les forøvrig reglane for Dyrsku'n 2019 her.