Prisar

Finn priser på inngangsbillett for Dyrsku'n her
Her finn du prisar for Dyrsku'n 2021 

Påmeldingsavgift pr. stand, uansett storleik, er kr. 950,- + mva. Det blir sendt ut faktura på beløpet når påmelding er registrert. 

Påmeldingsavgifta er å rekne som eit administrasjonsgebyr som ikkje vil bli refundert. 

Siste frist for avbestilling av standplass er 1. august. Avbestilling etter denne datoen vil ikkje få refusjon av standleige.

HUGS SØKNADSFRIST 1. FEBRUAR 2021!


PRISAR FOR DYRSKU'N 2021 

Standtype Storleik Pris eks.mva 
Ordinær utestand  pr. frontmeter  950,00 
Utestand Brukt og antikk (J-felt) pr. frontmeter 450,00
Landbruk/Anlegg: 50-100 m2 pr. m2 (min. 50 m2)  121,00
Landbruk/Anlegg: 101-250 m2
pr. m2
116,00
Landbruk/Anlegg: over 250 m2
pr. m2  108,00 
Innestand Ridehallen  pr. m 720,00 
Innestand Hall A  pr. modul (ca. 7-8 m2) 5500,00 
Hjørneavgift    2500,00
Matlyst Dyrsku'n: Innestand  pr. modul (ca. 8-9 m2 5500,00 
Matlyst Dyrsku'n: Serveringsmat  provisjon av brutto  16 % 

Ekstra  pr.stk  Pris eks.mva 
Ekstra ID-band (3 dagar)  pr.stk 256,00 
Dagskort utstillar pr.stk 116,00
Køyre-/parkeringskort  pr.stk  112,00 
Kundekort (1 dag)  pr.stk  116,00 
Ekstra straum (utover 1,6 Kw) 
800,00 
Web link  pr.stk  Gratis
Ekstra oppføring firmanamn pr. stk Gratis


Prisane er med atterhald om små justeringar.