Utestand

Utestand på Dyrsku'n
Ynskjer du utandørs stand på Dyrsku'n i september? 

Underlaget er gras eller grus på utestandane. Vegane mellom standfelta er i all hovudsak gode asfalt- og grusvegar.

Djubda på ordinære utestandar varierar mellom 4-7 meter, og utstillar disponerer standplass frå vegkant og bakover hovudsakleg til midtre del av feltet. Det er lengda på fronten som tel når ein reknar ut prisen.

Områda for landbruk- og anleggsmaskin har eit minsteareal på 50 m2. Djubda på desse standane varierar mellom 7-12 meter.

For meir informasjon, ta kontakt med oss.