Foredrag frå grøntnæringa fredag 8. september

Dyrsku’n sett søkelys på norsk frukt og grønt i år, med to aktuelle foredrag om korleis grøntnæringa arbeider for å auke sjølvforsyninga av frukt og grønt.

01.09.2023

TettPå liten :   fredag 8. september kl. 16.30
«Hvordan øke norskandel og bedre forsyningssikkerhet av frukt og grønt» 

«Norskansvarlig i Bama gruppen, Espen Gultvedt, vil orientere om hvordan de arbeider for å øke norskandelen og forsyningssikkerheten i hele landet. I tett samarbeid med Gartnerhallen har Bama i dag nesten 1050 produsenter fordelt over hele landet. Norskandelen har økt betydelig de siste årene, og Bama vil her orientere om planene videre for ytterligere vekst». Forbrukerne etterspør stadig mer norskprodusert frukt og grønt, og vi forventer vekst i norsk grøntproduksjon i åra framover. Men veksten kommer ikke av seg selv.


Bondens Møteplass : fredag 8 september kl. 15.00
5 innovasjoner du ikke visste om innenfor norsk frukt- og grønt. 

Administrerende direktør i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen, kommer til Dysku’n for å fortelle om flere av nyskapningene som skaper nye muligheter for vekst i den norske grøntproduksjonen, i årene som kommer.