Felleskjøpet

Felleskjøpet
Sunt bondevett i over 120 år.

Felleskjøpet vart stifta i 1896, og samvirke som organisasjonsform står fortsatt fjellstøtt. 

Du kan lese historia frå dei vart grunnlagt her.

Det er ein sprek 121-åring som stadig utviklar seg for å møte krav, behov og ynskjer frå alle interessentar - frå bønder, politikarar og opinion, til kundar i butikk. Felleskjøpet har alltid hatt tett samarbeid med bønder, som og er medlemmer og medeigarar. Frå 1994, då den fyrste FK-butikken såg dagens ljos, har forbrukarane vore ei viktig målgruppe.


Besøk nettsida til Felleskjøpet her