Norsk Martnasforum

Norsk Martnasforum
Bli betre kjend med vår samarbeidspartnar Norsk Martnasforum! 

Skrevet av Norsk Martnasforum:

Norsk Martnasforum er en interesseforening for markedsarrangører. Arrangementene kan ha ulike karakter, alt fra en videreføring av det gode, gamle og historiske arrangementene til nyere arrangementer - kanskje med en helt annen profil. Norsk Martnasforum ble stiftet 5. mai 2008 av 9 arrangører. 

I våre vedtekter heter det: Gjennom Norsk Martnasforum skal medlemmene utveksle informasjon, erfaringer og ideer, utarbeide arrangementsdokumenter av felles interesse, søke stordriftsfordeler og jobbe med kvalitetssikring.

Viktige temaer som har hatt felles interesse så langt er:

  • MVA - problematikk som arrangører kan møte
  • Sikkerhet og beredskap under arrangementer
  • Tillskuddsordninger og prosjektmidler
  • Deling av utstillerlister
  • Samarbeidsavtaler (sponsor) med forskjellige tjenesteleverandører
  • Erfaringsutveksling og samarbeid med søster organisasjonene i Sverige og Danmark
  • Medlemsrekruttering

Se mer her: www.norsk-martnasforum.no