Nortura

Vår offisielle samarbeidspartner, Nortura
Bondens selskap

Nortura er eit samvirke, eigd av 18 300 private næringsdrivande egg- og kjøttprodusentar frå garder over heile landet. Kvar enkelt av desse bøndene er med på å styre drifta av Nortura. Dette gjer dei gjennom sitt engasjement i lokallaga og val av representantar til Nortura sitt konsernstyre.

Kjente merkevarer er blant anna Gilde, Prior og Terina. 

Les meir om Nortura her.