Vegforklaring

Finn fram til Dyrsku'n i Seljord
Seljord ligg sentralt i Sør-Noreg, midt mellom Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Her finn du raskaste veg til Dyrskuplassen. 

Dyrskuplassen ligg rett ved E134 som går frå Oslo til Haugesund. Under Dyrsku'n er det stor trafikk inn mot Seljord, så du må pårekne litt ventetid i bilen. Har du moglegheit, kan du komme hit med buss og/eller tog. Lytt til Dyrskuradioen på 104,1 + DAB for oppdatert trafikkinformasjon.

Buss: 
Seljord sentrum er eit trafikknutepunkt med bussekspress og god kommunikasjon med sentrale plassar som Oslo, Bergen og Torp. Sjå Nor-Way Bussekspress og Telemark Bilruter.

Telemark Bilruter tilbyr i samarbeid med Dyrsku'n busspakke som inkluderer både bussbillett og inngangsbillett til Dyrsku'n. 

Tog:
Det går tog til Bø i Telemark frå Oslo, Kristiansand og Stavanger. Derfrå er det godt bussamband vidare til Seljord. Sjå NSB sin ruteplanleggar.

Bilveg til Seljord: