Dyrsku'n 8.-10. september 2023

Klikk her for å kjøpe billetter

Ny kategori Husflidstevlinga 2023

Etter høg etterspørsel frå keramikarar, kan vi no med glede melde at keramikk vert ny kategori i Husflidstevlinga 2023!

21.02.2023
Ny kategori husflidstevlinga. Foto: Benjamin Villela Guzman | Keramiker er: Rita Egren

Som handverk høyrer framstilling av keramikk med blant dei eldste menneskelege ferdigheitene, der mange av dei opphavlege teknikkane framleis er i bruk. Handverket har historisk sett blomstra rikt i Skandinavia. Og i nyare tid har skandinavisk keramikk blitt stadig meir anerkjend. På verdsutstillingar og internasjonale mønstringar har norske keramikarar oppnådd høge utmerkingar.

VI inviterer deg som driv med keramikk til å melde deg på Husflidstevlinga 2023!

Foto: Benjamin Villela Guzman | Keramiker er: Rita Egren

 

Meld deg på Husflidstevlinga 2023