Innsamlingsaksjon for verdas flyktningar

Innsamlingsaksjon for Røde Kors i regi av Dyrsku'n Arrangement AS

onsdag 9. september 2015

59 millioner menneske er på flukt i verden i dag. Me oppmodar til ein felles dugnad og ga i dag 88 000 til Røde Kors.

59 millioner menneske er på flukt i verden i dag. Mange av desse er i akutt nød og treng desperat hjelp. Til helga vert Noregs største handels- og landbruksmesse arrangert i Seljord. Heile 700 utstillerar og 90 000 besøkende er venta til messa som antakast å omsetje for ein halv milliard kroner. Nå oppmodar me til ein felles dugnad der ein brøkdel av årets omsettjing kan gå til flyktningekatastrofen.

88 000 fra Dyrsku´n Arrangement

Dyrsku´n Arrangement har sjølv valt å bidra med 88 000 kroner, ei krone per besøkande i 2014. ”Me oppmodar både besøkende og utstillerar til å bidra med sitt. Det er heilt forferdelig å oververa det som skjer langs landegrensene i Europa og vi må bidra der vi kan. Det er mykje pengar i omløp under Dyrsku´n og vi har tru på at det er ei stor gjevarglede  blant våre gjester. Det skulle difor berre mangle at vi tilrettelegg og bidreg til ein slik auksjon,” forklarar daglig leiar Geir Helge Espedalen.

Røde Kors vil være tilstades under heile Dyrsku´n med bøsser ved alle inn- og utganger. I tillegg er det igangsett ein nettauksjon på rødekors.no der publikum og utstillerar oppfordrast til å bidra. Følg utviklinga av dugnaden ved å gå inn på Røde Kors sine sider.

”Jeg tror ikke det finnes et menneske i hele Norge som ikke har blitt berørt av flyktningkatastrofen som nå utspiller seg i Europa. At Dyrsku´n nå går ut og støtter Røde Kors sitt arbeid med flyktninger og samtidig oppfordrer alle besøkende og bedrifter knyttet til arrangementet til å gi et bidrag betyr at vi får mulighet til å hjelpe enda flere. Hvis alle gir blir dette et rekordbidrag fra Telemark”, sier Tone Sissel Kise, frivillig distriktsleder i Telemark Røde Kors.

I dag, 9.september, donera me 88 000 kroner til Røde Kors, men målsetninga er å nå 200 000 ved hjelp av publikum, utstillerar og andre interesserte.

Vil du bidra eller sjå korleis dugnaden utviklar seg?

Røde Kors - Min Aksjon