Seljord varmeservice ny samarbeidspartnar

Seljord Varme_partner

søndag 10. mai 2015

Seljord Varmeservice har vore på Dyrsku´n i mange år. I 2015 er involveringa i Dyrksu´n større, og det Seljordbasera selskapet er blitt samarbeidspartnar til Dyrsku´n, Vårmarknaden og Jolemarknaden.

Lokale og nasjonale partnere  

Dyrsku´n ønskjer å gå breiare ut når dei no inngår samarbeid med kommersielle aktører. Målsetningen er å finne en kombinasjon mellom lokale, regionale og nasjonale aktører, som befinner seg innenfor våre kundegruppers interessefelt, mat- landbruk, anlegg, handel, dyr og husflid. «Vi ønsker å finne de samarbeidspartnerne som ønsker å legge ekstra ressurser inn, og få noe ekstra ut av Dyrsku´n. Dette gjelder både arrangementene på Dyrskuplassen og Dyrsku´n som merkevare gjennom året.» forklarar Dagleg leiar Geir Helge Espedalen. 

Ein ny aktør er Seljord Varmeservice. Selskapet har vært på Dyrsku´n siden oppstarten i 2007 og dagleg leiar Tarjei Skræi sjår fram til samarbeidet med Dyrsku´n. ”For oss er samarbeidet med Dyrsku´n eit strategisk valg. Me ønskjer å nå ut til enda fleire, og menneskjer utanfor dei største byene, og der har Dyrsku´n en ekstremt lojal kundegruppe. Det er spesielt spennande med tanke på vår satsing mot vedfyrte mat- og bakeomnar, ettersom Dyrsku´n i stadig større grad gjør seg attraktive for matinteresserte. Vi gleder oss til samarbeidet, og begynner allerede på Vårmarknaden i mai hvor me saman skal arrangere eit bakeromnkurs for gjestene.”