Kva er eigentleg antibitokaresistens

Salg av antibiotika til husdyr i Europa

torsdag 10. januar 2019

Norsk landbruk nyttar minst antibiotika i Europa. Kvifor er det slik og kva skjer med oss om vi et mykje mat med høgt innhald av antibiotika?

Antibiotikaresistente bakteriar vekker bekymring hjå både forskarar og forbrukarar. Men kva er eigentleg antibiotikaresistens? Og kva har det med landbruket og maten vår å gjere?

Les heile saka her.


Saka er henta frå Norsk Landbrukssamvirke sine heimesider