Mat og landbruk 2016

Mat og landbruk 2016

fredag 6. november 2015

Mat og Landbruk 2016 er Noregs største og viktigaste møteplass for kompetanse og nettverksbygging innan norsk mat- og landbruksindustri. Årets tema er profitt og bærekraft i det grøne skiftet!

Meir informasjon om årets program finn du her!