Årets Reiselivsbedrift 2017

Dyrsku'n fekk prisen som årets reiselivsbedrift 2017

onsdag 10. mai 2017

Dyrsku’n Arrangement AS har i dag fått tildela prisen av NHO Reiseliv Sør-Noreg

På bilde: Vegard Angen Johnsen Regionansvarleg NHO Reiseliv Sør-Norge, Geir Helge Espedalen dagleg leiar Dyrsku'n Arrangement, Sigmund Straand styreleiar NHO Reiseliv Sør-Norge


Styreleiar i NHO Reiseliv, Sigmund Straand overrekte i dag den gjeve prisen til dagleg leiar i Dyrsku'n Arrangement AS.

Juryens grunngiving for tildeling av prisen: 
«Dyrsku'n Arrangement AS har i over 20 år bidratt til å utvikle reiselivet i Telemark. Bedriften har vært en pådrivende ambassadør til å fronte Telemarks arv og kultur, ikke minst gjennom landbruksmessen Dyrsku'n med sin 150-årige historie. Dyrsku'n Arrangement AS har bygget opp en god driftsform med stabil økonomi. Samtidig har bedriften brukt innovative metoder til å markedsføre både regionen og messene for det nasjonale markedet. Bedriften gjennomfører to store messer hvert år og er leverandør til flere store festivaler og tilstelninger. Dette skaper gode ringvirkninger for reiselivsbedriftene i regionen. I tillegg har Dyrsku'n Arrangement AS sitt eget kjøkken med stort fokus på utvikling av lokalmat og lokale mattradisjoner». 
 
Merkevare for Telemark
Regionansvarleg i NHO Reiseliv, Vegard Angen Johnsen, framhevar betydinga Dyrsku'n har for heile regionen. «Dette er et viktig arrangement for hele Telemark som gir flott nasjonal oppmerksomhet både i aviser, tv og sosiale medier. Med sin 150-års historie dekker arrangementet alt fra kultur, tradisjon, landbruk og næringsliv. I tillegg til god profilering av Telemark, styrker det vårt næringsliv og landbrukets omdømme».
 
Ein noregsmeister som gjev ringverknader
Styreleiar i NHO Reiseliv Sør-Noreg, Sigmund Straand, understrekar at det er Dyrsku'n Arrangement AS som vert tildela prisen. «Dyrsku'n i september er jo helt klart det største arrangementet, men i løpet av året legger prisvinneren til rette for en rekke store festivaler og arrangement som gir gode ringvirkninger for hotell- og campingbedriftene, samt øvrig næringsliv i regionen. Gjennom årelange tradisjoner har Seljord med Dyrsku'n som spydspiss blitt en norgesmester i å gjennomføre denne type store arrangement».


Stolt og audmjuk

På overrekkinga av prisen gav dagleg leiar Geir Helge Espedalen uttrykk for stor takksemd, «Vi i administrasjonen på Dyrsku'n Arrangement AS er stolte og audmjuke over utmerkinga. Vi vil rette ein stor og ektefølt takk til publikum, utstillarar, samarbeidspartnarar, tilsette, styret i organisasjonen vår og juryen frå NHO Reiseliv Sør-Noreg for at Dyrsku'n har blitt årets reiselivsbedrift 2017. Vi vil halde fram med å vere tru mot tradisjonane våre, men samtidig fortsette med å ta innovative grep i framtida for å fylgje med i utviklinga».


Årets jury bestod av fylgjande personer: Odd Syvertsen (Direktør, Hotell Vic, Porsgrunn), Johan Straand (Styreleiar, Quality Straand Hotel, Vrådal), Christopher Johnsen (Asko Agder) og Siri Mathisen (Regiondirektør NHO Agder)