Dyrsku og dugnad

Dyrsku'n involverer mange lag og foreiningar frå heile Telemark fylke

fredag 7. juni 2019

Sjå film frå delar av innsatsen som ligg bak Dyrsku'n!

Lag og foreiningar frå heile fylket er involvert når eit av Noregs største arrangement årleg går av stabelen. Dyrsku’n er glade for mogelegheitene dette gjev til bygging av m.a. fotballbanar, skianlegg og innkjøp av anna utstyr til god nytte i ulike samfunn. I tillegg jobbar mange aktørar lokalt, regionalt og nasjonalt med å bygge Dyrsku’n sitt innhald som kunnskapsformidlar og møteplass året rundt, og under festdagane i september.

Hugs lyd!