Kjøttfeutstilling

Beste dyr på kjøttfeutstillinga, Narin fra Aas, Tiroler Grauvieh

fredag 13. september 2019

TYR hadde samla dei ulike raselaga til utstilling og stand på Dyrsku'n.

Foto: TYR, Beste dyr Narin fra Aas

Det stilte dyr frå rasane Aberdeen Angus, Limousin, Hereford, Highland Cattle, Tiroler Grauvieh og Simmental. I tillegg deltek Charolais og Dexter med visningsdyr.

Dommar var Kristian Heggelund.

Det er utstilling i klassane ku med kalv, og kvige. Alle dyr vert eksteriørbedømt (kåra) og bedømt på lynne og bevegelse. Dei blir kåra på førehand, og alle får med seg eit kåringsbevis heim. Lynne og bevegelse blir bedømt når dei vert visa laust i ringen.

Beste dyr 

1. premie: Katalognr. 19, Narin fra Aas. Eigar Lisa Hatleskog

2. premie: Katalognr 10, Molly av Holte. Eigar Reidun Weum

Beste dyr av Highland Cattle

Katalognr 8, Kvæka. Eigar Inger Elisabeth B. Haugarne

Beste dyr på utstillinga

Katalog 28, Nina av Lofthus. Eigar Karl Gustav Lofthus

Katalog 33, Linda av Deset. Eigar Guro Lien og Morten Elgaaen/Anne Dieset

Katalog 25, Neida av Thorshov. Eigar Trond Tengesdal/Jørgen Thorshov

Beste Highland Cattle på Dyrsku'n 2019, Kvæka