Corona-viruset og Dyrsku'n

Geiteutstillinga på Dyrsku'n 2019

mandag 16. mars 2020

Dyrsku'n fylgjer nøye med på utviklinga kring Corona-viruset.

Vi forheld oss sjøvsagt til dei råd og retningsliner som kjem frå regjeringa, Folkehelseinstituttet og lokale myndigheiter.

Det er heldigvis ei stund til hausten og slik situasjonen er no, planlegg vi for at Noregs største mat- og landbruksmesse skal finne stad i Seljord 11.-13. september for 155. året på rad.

Vi oppdaterer dykk når ny informasjon ligg føre.


Fylg elles med på Folkehelseinstituttet sine nettsider.