Presse

Journalist? Her finn du nyttig informasjon og nedlastbare filer.

Presseakkreditering

For akkreditering til Dyrsku'n 2019, send oss ein e-post.

Søknaden må innehalde kva for media du representerer, namn og kontaktinformasjon (firmaadresse, e-post og mobilnummer) til dei som skal dekke marknaden.


Droner på Dyrsku'n

Om du ynskjer å bruke drone under marknaden, treng du eit løyve frå oss i Dyrsku'n. Send ein kortfatta søknad til sals- og marknadsleiar Yvonne Eilefstjønn


Last ned logo i JPG-format (farger, ståande) her

Last ned logo i JPG-format (farger, liggande) her 

Last ned logo i JPG-format (svartkvitt, ståande) her

Last ned logo i JPG-format (svartkvitt, liggande) her

Brosjyre 

Sjå brosjyra for Dyrsku'n her. 


Vel møtt!