Presse

Les mer om våre åpningstider
Er du journalist som treng akkreditering? Eller treng du å laste ned logo for årets marknad? 

Presseakkreditering

For akkreditering til Dyrsku'n 2021, send oss ein e-post.

Søknaden må innehalde kva for media du representerer, namn og kontaktinformasjon (firmaadresse, e-post og mobilnummer) til dei som skal dekke marknaden. 

I tillegg ynskjer vi å få opplyst om kva dag(ar) du ynskjer akkreditering for.


Droner på Dyrsku'n

Om du ynskjer å bruke drone under marknaden, treng du eit løyve frå oss i Dyrsku'n. Send ein kortfatta søknad til sals- og marknadsleiar Yvonne Eilefstjønn


Last ned logo her

Last ned logo i png-format (farger, ståande) her

Last ned logo i png-format (farger, liggande) her 

Last ned logo i png-format (svartkvitt, ståande) her

Last ned logo i png-format (svartkvitt, liggande) her

Vel møtt!