Dyrsku'n 8.-10. september 2023

Klikk her for å kjøpe billetter

Unge både vil og kan!

Inne i sitt 153. år er Dyrsku’n er ein velkjent og tradisjonsrik arena for husdyrhald og landbruk, og i 1962 vart den fyrste utstillinga av husflid og handverk arrangert. Sidan har husflid og handverk utvikla seg til å bli ein av dei viktige berebjelkane våre.

Resultat husflidstevlinga 2018

I Husflidstevlinga Dyrsku’n 2018 er totalt 158 produkt innsendt av 87 deltakarar no bedømt. 107 produkt er premiert, og av desse har 20 arbeid nådd opp til ein 1. premie.