Tevlingar

Okseridning på Dyrsku'n
Dyrsku'n starta i 1866 som eit fesjå for Telemarkskyr, og i 1871 vart det utvida vidare med dømming av hest. Den dag i dag står desse to dyreslaga framleis som eit av dei viktigaste kjerneområda i marknaden. I tillegg har vi nokon av dei vakraste husflids- og handverksprodukt frå heile landet som blir sendt inn til bedømming.

Relaterte Artiklar