Husdyrtevlingar 2015

Husdyrutstillinga på Dyrsku'n
Årets tevlingresultat innan husdyr

Kalvemønstring 5 - 10 år
Amalie Dyvik, Sandnes.

Kalvemønstring 10 år og oppover
Heidi Skårland, Bryne

Ungdom og geit
Øsmon Aarbakk og Jørgen Hauge

Gavesjekk fra produsentlaget 

Dyrsku-prisen
Geit til geitnr. 4004 frå Kåre Veslestaul

Geit med høgste poengsum
Geitnr 1029 Rosa fra Hege Gonsholt og Jon Olav Hauge
Gavepremie fra produsentlaget

Beste NRF - Ku
Kunr. 234 fra Joa Melk.

Beste Jersey-ku
kunr. 809 fra Kine Kollerud.

Beste Telemarksku
kunr. 210 fra Gunnar Haugo.
Denne kua fikk også Dyrsku'bjølla og premie for beste ungku.

Dyrsku'prisen for ku
Jerseykua fra Kine Kollerud.