Ting varer på førehand hos Antik & Auksjon

Familieverksemda kjem for fyrste gong til Vårmarknaden og har med seg alt frå ekte gull og sylv til gamle leikebilar, kunst og klær.

05.05.2023

Sjå etter eit stort gult telt

Dei gule telta er familieverksemda sitt varemerke og er lett å kjenne att på Vårmarknaden.

Her har dei med seg eit utvalg varer frå butikken Antik & Auksjon i Sandnes. Dersom du finn noko i nettbutikken deira er det mogleg å bestille på førehand så kan Magnor og sønene hans ta dette med til Seljord.

Dei er også interessert i om du har gull, sylv, klokker eller diamantar du ynskjer å selge?