Carthago Club Norway

Carthago Club Norway

torsdag 30. mai 2019

Årsmøtet for Carthago Club Norway er 30. mai-02. juni

Carthago Club Norway vert stifta i 2013, og rettar seg mot alle som eig, eller er i ferd med å skaffe seg ein Carthago bubil.  

Klubben er ein sosial klubb for medlemmene, og det vert arrangera fleire treff i året. Årsmøtet for 2019 er lagt til Dyrskuplassen. 

Sjå Carthago Club Norway for meir informasjon.