Standplassar

Tilbud
På Vårmarknaden kan alle få plass, men vi prioriterer dei som sel brukt, antikk, vintage og/eller retro-produkt

Vi har berre utandørs standplassar, ikkje inne i Husdyrhallen som tidlegare år. 

Uteplassane er i all hovudsak gras eller grus som underlag. Djubda på standane varierer litt og er mellom 5-7 meter. Vegane på marknadsområdet er gode asfalt- og grusvegar. 

Pris 

Utestand kr. 150,- pr. frontmeter inkl. mva.

Born under 12 år får gratis stand for sal av leiker, bøkar, sportsutstyr m.m. på eige område.

Det er ikkje mogleg å tinge plass på førehand. Du betaler standleige ved oppmøte på Utstillarkontoret, og blir vist tilmålt standplass av tilvisarane våre. 

Det vil ikkje vere mogleg å selje serveringsmat på Vårmarknaden, utstillarar som sel dette vil dessverre bli avvist.

NB! Alle salsplassar skal ha minimum 1 stk. 6 kg brannslokkingsapparat. Kontroll vil bli gjennomført. Dei som manglar slikt apparat vil bli pålagt å skaffe dette under marknaden.

Utstillarkontoret opnar for innsjekking fredag 24. mai kl. 09.00