Opningstider og billettprisar

Kjøp inngangsbillett til Dyrsku'n
Opningstider og priser for Vårmarknaden 2020

Fredag 28. mai: kl. 10.00 - 19.00

Laurdag 29. mai: kl. 10.00 - 18.00


Publikum

Born til og med 11 år gratis

Vaksen frå og med 12 år kr. 100,- pr. dag fredag og laurdag

Gratis parkering!


Camping pr. person
Torsdag/fredag-sundag kr. 400,-
Laurdag-sundag kr. 250,-
Born til og med 11 år gratis

Prisen inkluderer straum og inngang til marknaden fredag & laurdag.