Bruktmarknad

Vårmarknaden på Dyrskuplassen i Seljord
Bruktmaknaden har for mange blitt sjølve betegnelsen på kva Vårmarknaden handlar om.

Det du sjølv ikkje lenger har bruk for, kan vere ein uoppdaga skatt for andre. Det vere seg bil- og motordelar, klede eller bruksgjenstandar. Sjansen er stor for at du finn det på nettopp Vårmarknaden.