Spørjeundersøking

Delta på spørreundersøkelse for Vårmarknaden

29. mai 2018

Hjelp oss med ein enkel spørjeundersøking, og ver med i trekking av 2 helgepass til årets Dyrsku!

Vi er stadig ute etter å vidareutvikle marknaden, og ynskjer hjelp til av deg til å svare på nokre enkle spørsmål.

Alle som svarer på undersøkinga er med i trekking av 2 helgepass til årets Dyrsku 14.-16. september. 

Informasjon som vert henta inn, blir anonymisera, og vil ikkje bli bruka i vidare marknadsføring. Personopplysingar vil bli sletta så fort dei ikkje lenger trengs til å oppfylle det opphavelege formålet. 

DU FINN UNDERSØKINGA VED Å TRYKKE HER.