Dalane Skule på Dyrskuplassen

Dalane skule

Under Dyrsku’n presenterer Telemark Husflidslag ulike handverks- og husflidsaktivitetar på Dalane Skule.

I Dalane skule syner Telemark Husflidslag fram utstilling og demonstrasjonar av lokallaga sine ulike handverks- og husflidsaktivitetar.