Dyrsku'n 9.-11. september 2022

Klikk her for å kjøpe billetter

Marknadsliv og gode tilbud på Dyrsku'n

Praktisk informasjon for utstillar

Som utstillar på Dyrsku’n er det mykje å organisere. Finn svar på spørsmåla dine her.

Det er fullt mogleg å overnatte i campingvogn/bobil når du er på Dyrsku’n, så lenge du har bilen på din eigen stand og denne ikkje er plassert synleg for publikum.

Dersom du ynskjer andre moglegheiter, har vi ein utstillarcamping med dusj/wc/straum å eit område rett på utsida av Dyrskuplassen.

Hugseliste for deg som skal overnatte på Dyrskuplassen

Ha røykvarslar og brannslukningsapparat montera i vogna/bilen. Brannvaktene våre vil ta stikkprøver på dette.
Meld inn antall personar i vogna/bilen på Utstillarkontoret
Ha respekt for andre som ynskjer å sove, dei er her på jobb. På Dyrskuplassen skal det vere ro mellom kl. 24.00-06.00.

For deg som ynskjer å overnatte på utstillarcampingen

Send inn ein elektronisk booking til Grenlandsaksjonen på www.grenlandsaksjonen.no

Ved spørsmål, ring mobil 930 47 303.

LES BRANNVERNREGLANE FOR UTSTILLAR HER

Ikkje det du var ute etter? Sjå her for oversikt over ledig overnatting i området rundt Dyrskuplassen

 

Åpne på egen side

Påmelding sendast til Gro Knutsen

mobil 913 76 416 eller e-post gro.knutsen@tine.no

Frist for påmelding er 20. august 2022.

Generell informasjon om geiteutstillinga finner du her!

Åpne på egen side

Fristen for påmelding til geiteutstillinga på Dyrsku’n er 20. august 2022.

Generell informasjon om geiteutstillinga finner du her!

 

Åpne på egen side

Nærare orientering om utstillinga kjem i brev frå utstillingsansvarleg rett før Dyrsku’n.  Det er TINE Rådgiving som er ansvarlig for utstillinga, og spørsmål kan rettast til utstillingsansvarleg Njål Vestøl på mobil 91376415.

Generell informasjon og påmelding til storfeutstillinga på Dyrsku’n finn du her.

Åpne på egen side

Her kan du laste ned Husdyrkatalogen for Dyrsku’n 2022.

Åpne på egen side
Det har blitt en tradisjon å dele ut fleire prisar i samband med husdyrtevlingane på Dyrsku’n.

Dei største prisane er:

Seljordprisen (kvart år) – Seljord kommune
Dyrskuprisen (kvart år) – Samarbeidsrådet for Buskerud, Vestfold og Telemark og Telemark Landbruksselskap
Johan Lindeqvists Sølvkande for kvæavl (kvart 3. år) – Telemark Landbruksselskap
Hans Kleppens Vandrekrus (kvart år) – Telemark Landbruksselskap
Seljordprisen og Dyrskuprisen delast ut til beste ku, geit og hest

Landslaget for Telemarkfe delar ut

Dyrsku-bjølla (kvart år)
Gro og Hølje Brekkas vandrepremie (kvart år om verdige kandidatar)
Beste ungdyr (kvart år)

Her finn du informasjon om årets prisar.

Åpne på egen side

Alle dyr må ha veterinærattest som ikkje er eldre enn 7 dagar gamal. Dyrsku’n dekker utgiften til veterinærattest med frist innan 1. oktober for innmelding av refusjonskrav. Her skal det gå fram besetningas status med omsyn til BRSV / BCoV (må vere grøn), og det skal kunne leggjast fram attest på at besetninga er fri for Digital Dermatitt det siste året.
Det vert godkjent 1 behandling i løpet av 6 månader med klauvspalteflegmoner.

All avlessing av dyr skal skje ved Husdyrhallen.

Her finn de også Veterinærkontoret. Spørsmål kan stillast til Seljord Veterinærkontor på tlf. 35 05 09 30.

Generell informasjon om storfeutstillinga på Dyrsku’n finn du her.

Åpne på egen side

Dei som stiller ut ku og geit får eit transporttilskot ved eigen køyring på inntil kr. 1.500,- pr. utstillar.
Dyrsku’n kan ordne organisera transport for utstillarar som treng det. Transporttilskotet fell då bort. Gje beskjed om dette ved påmelding.

Generell informasjon om storfeutstillinga finn du her.

Åpne på egen side