Dyrsku'n 8.-10. september 2023

Klikk her for å kjøpe billetter

Du finn trygg, norsk, lokalprodusera mat laga med kjærleik på Dyrsku'n.

Innestand

På Dyrskuplassen finst det fleire moglegheiter til standplass for utstillarar innandørs. Under Dyrsku’n fyllast dei med utstillarar og spennande innhald. 

På Dyrsku’n har vi fleire moglegheiter til standplass for utstillarar innandørs. Vi kan tilby innestand i Lokalmat-teltet, Hall A og Ridehallen, her er det tilgjengeleg plass for utstillarar, I Lokalmat-teltet er det berre lokalmat-produsentar som får plass, i Hall A er det utstillarar innan handverk og husflid som får plass.  

Om hallane

I hallane er det panelveggar og tette skiljeveggar av enkelt rammeverk (2,5 m høge), og utstillarane må kle desse sjølve. Det er ikkje tillate å setje opp faste installasjonar eller spikre i desse veggane. 

  • I Ridehallen (Hall D) er standane 3 – 4 meter djupe, med valfri breidde. Hallen har hovudsakleg utstillarar innan handverk, møblar, demo, småindustri m.m.
  • I Hall A vil utstillarar innan handverk og husflid bli prioritera. Hallen er inndelt i modular på 6 – 8 kvm. Skiljeveggane er opne, og kan dekkast til med stoff o.l. 

Om Lokalmat-teltet 

På Matlyst Dyrsku’n kan utstillarar innan lokalmat kan få plass i vårt Lokalmat-telt, eller utandørs på eit samla område. Les meir om Matlyst her