Du finn trygg, norsk, lokalprodusera mat laga med kjærleik på Dyrsku'n.

Innestand

På Dyrskuplassen finst det fleire moglegheiter til standplass for utstillarar innandørs. Under Dyrsku’n fyllast dei med utstillarar og spennande innhald. 

På Dyrsku’n har vi fleire moglegheiter til standplass for utstillarar innandørs. Vi kan tilby innestand i Lokalmat-teltet og Hall A. I Lokalmat-teltet er det berre lokalmat-produsentar som får plass og i Hall A er det utstillarar innan handverk og husflid som får plass.  

Om Hall A

I Hall A er det skiljeveggar av enkelt rammeverk (2,5 m høge), og utstillarane må kle desse sjølve. Det er ikkje tillate å setje opp faste installasjonar eller spikre i desse veggane. 

  • I Hall A vil utstillarar innan handverk og husflid bli prioritera. Hallen er inndelt i modular på 6 – 8 kvm. Skiljeveggane er opne, og kan dekkast til med stoff o.l. 

Om Lokalmat-teltet 

På Matlyst Dyrsku’n kan utstillarar innan lokalmat kan få plass i vårt Lokalmat-telt, eller utandørs på eit samla område. Les meir om Matlyst her