Rikke Kåsa vann i 2019 Norges Husflidslag sitt diplom for godt handverk med si fantastiske raudtrøyedrakt for barn, etter modell av dokkeklede på Norsk Folkemuseum.

Husflid, handverk og design på Dyrsku’n

Saman med Vest-Telemark Museum og Norges Husflidslag som fagansvarleg arrangerer vi landets største tevling i husflid, handverk og design, før arbeida vert synt fram i ei spennande utstilling under marknadsdagane på Dyrsku’n. I utstillinga kan du og sjå ei dagsaktuell særutstilling, spennande gjesteutstillarar, demonstrasjon av handverksteknikkar og flotte elev- og studentarbeid. Vil du delta i tevlinga?

 

Pause for rosemåling i Husflidstevlinga 2023

Pause for rosemåling i Husflidstevlinga 2023

Det vert i år pause for kategorien Rosemåling i Husflidstevlinga, og difor ikkje moglegheit til å melde seg på med rosemåling. Grunnen er lite påmelding dei siste åra. Me understrekar at dette er ein pause for kategorien og at det er sannsynleg at kategorien kjem tilbake i framtida. Me håpar at alle de dyktige rosemålarar vil halde fram med faget og at de vil melde dykk på att ved neste moglegheit.    

Demonstrasjon av handverksteknikkar på Dyrsku'n

Husflidsutstillinga på Dyrsku’n

Saman med Norges Husflidslag og Vest-Telemark Museum arrangerer vi kvart år landets største tevling i husflid, handverk og design. Arbeida frå tevlinga kan du nyte i utstillinga i Hall B under Dyrsku'n.  

Ronja Revilla - utstillar i Hall A

Velkomen som husflidsutstillar

Vi har fokus på kvalitet på produkta som blir seld i hall A. Kva for kriteria er det utstillarane må oppfylle for å få tildelt standplass i husflids- og handverkshallen?