Rikke Kåsa vann i 2019 Norges Husflidslag sitt diplom for godt handverk med si fantastiske raudtrøyedrakt for barn, etter modell av dokkeklede på Norsk Folkemuseum.

Husflid, handverk og design på Dyrsku’n

Saman med Vest-Telemark Museum og Norges Husflidslag som fagansvarleg arrangerer vi landets største tevling i husflid, handverk og design, før arbeida vert synt fram i ei spennande utstilling under marknadsdagane på Dyrsku’n. I utstillinga kan du og sjå ei dagsaktuell særutstilling, spennande gjesteutstillarar, demonstrasjon av handverksteknikkar og flotte elev- og studentarbeid.

Husflidstevlinga på Dyrsku'n er Noregs største tevling i husflid, handverk og design

Påmelding Husflidstevlinga

Vil du delta i tevlanga?

Her finn du invitasjon til Husflidstevlinga 2024

Sjå arenakart for Husflid, Handverk og Design

Hugs påmeldings- og innleveringsfrist seinast 16. august 2024

Påmeldingsskjema husflidtevlinga 2024

Husflidsutstillinga - tevling i handverk og design

Pause for rosemåling i Husflidstevlinga 2023

Pause for rosemåling i Husflidstevlinga

Det vert i også i år pause for kategorien Rosemåling i Husflidstevlinga, og difor ikkje moglegheit til å melde seg på med rosemåling. Grunnen er lite påmelding dei siste åra. Me understrekar at dette er ein pause for kategorien og at det er sannsynleg at kategorien kjem tilbake i framtida. Me håpar at alle de dyktige rosemålarar vil halde fram med faget og at de vil melde dykk på att ved neste moglegheit.  

Demonstrasjon av handverksteknikkar på Dyrsku'n

Husflidsutstillinga på Dyrsku’n

Saman med Norges Husflidslag og Vest-Telemark Museum arrangerer vi landets største tevling i husflid, handverk og design. Arbeida frå tevlinga blir til i utstilling i Hall B under Dyrsku'n.

Husflidutstillinga på Dyrskun, bilde av gensere.

Kriteria for husflidsutstillar

Vi har fokus på kvalitet på produkta som blir seld i hall A. Kva for kriteria er det utstillarane må oppfylle for å få tildelt standplass i husflids- og handverkshallen?

Tor Vistnes vann i 2019 Norges Husflidslag sitt diplom for godt handverk for sine nydelege turkoppar laga i risknutar av bjørk, hvaltann og geiteskinn.

Korleis føregår husflidstevlinga

Tevlinga vert arrangert om lag tre veker før marknadsdagane, og handverkarar og designarar frå heile landet kan melde seg på i ynskja kategori og klasse, uavhengig av om dei er amatørar eller profesjonelle. Vi har og eigne klasser for dei som er i ein studie- eller læresituasjon.

Det tilkjem ei påmeldingsavgift på kr. 370,- som blir fakturert utøvar etter påmelding til husflidstevlinga.

Her finn du rettleiing og reglement for husflidsutstillinga på Dyrsku’n.

Åpne på egen side

Nei, dei påmeldte arbeida er IKKJE forsikra gjennom Dyrsku’n Arrangement AS. Dersom du ynskjer å forsikre arbeidet ditt, må dette gjerast privat. Postgangen er forsikra gjennom Posten.

Her finn du meir informasjon om husflidstevlinga på Dyrsku’n.

Åpne på egen side

Kvar kategori er dela inn i ulike klasser med rom for dei fleste utøvarar. Stikkord for innleverte arbeid kan vere: Tradisjon, nyskaping, kvalitet, breidde og mangfald.

Her finn du kategori for husflidsutstillinga på Dyrsku’n.

Åpne på egen side

– Marknadsføring og synleggjering for eit stort og interessert publikum
– Moglegheit for å knytte viktige kontaktar
– Verdifull erfaring med å stille ut og ha kontakt med publikum
– Moglegheit til å bruke Dyrsku’n som sals-arena
– Ekstern, objektiv og fagleg tilbakemelding
– Heve kvaliteten på arbeidet ved hjelp av tilbakemeldingar
– Premie og diplom for 1. plass med moglegheit til å vinne spesielle prisar
– Verdifull post på CV’n
– Sette fokus på husflid, handverk og design
– Oppretthalde og utvikle tradisjon

Lyst til å delta i tevlinga?
Tevlinga er open både for profesjonelle handverkarar og for dei som har handverk som hobby. For elevar, studentar, lærlingar og kursdeltakarar er det oppretta eigne klasser, og desse gruppene er spesielt velkomne til å delta.

Åpne på egen side