Tor Vistnes vann i 2019 Norges Husflidslag sitt diplom for godt handverk for sine nydelege turkoppar laga i risknutar av bjørk, hvaltann og geiteskinn.

Korleis føregår husflidstevlinga

Tevlinga vert arrangert om lag tre veker før marknadsdagane, og handverkarar og designarar frå heile landet kan melde seg på i ynskja kategori og klasse, uavhengig av om dei er amatørar eller profesjonelle. Vi har og eigne klasser for dei som er i ein studie- eller læresituasjon.

Med Vest-Telemark Museum og Norges Husflidslag som fagleg ansvarleg vert dei innsende arbeida vurdert av fagjuryar beståande av dommarar med solid bakgrunn i det fagfeltet dei dømmer i. Arbeida konkurrerer ikkje mot kvarandre, men vert vurdert opp mot ulike kriterium som er tilpassa aktuell kategori og klasse.

I ei klasse kan det difor bli delt ut fleire prisar av same grad. Det vert og lagt vekt på å gje gode skriftlege tilbakemeldingar til deltakarane, med grunngjevingar for den bedømminga som er gjort. Dette kan vere med på å auke ferdighetar og kompetanse, og at deltakaren hevar kvaliteten på arbeidet sitt.