Dyrsku'n er ein stor og synleg arena for anleggsbransjen.

Pris for standleige

Her finn du prisar på standleige og tilleggsprodukt for utstillarar på Dyrsku’n.

Registrer din søknad for Dyrsku’n 2024

Prisliste Dyrsku’n 2024

Med atterhald om endringar. 

Standpris

Pris eks.mva.

Påmeldingsavgift kr. 520,-
Administrasjonsavgift – for utstillarar med tildelt standplass kr. 520,- (ordinære standplassar)

kr. 1100,- (standplassar med m2)

Ordinær utestand, pr. frontmeter kr. 1050,-
Ordinær utestand hobby, denne type stand er kun for dei som har sal av eigenproduserte varer på hobbybasis. pr. frontmeter kr. 650,-
Ordinær utestand brukt & antikk J-felt, pr. frontmeter kr. 450,-
Landbruk, anlegg, bil & motor, pr. m2 (50-100 m2) kr. 160,-
Landbruk, anlegg, bil & motor, pr. m2 (101-250 m2) kr. 153,-
Landbruk, anlegg, bil & motor, pr. m2 (Over 250 m2) kr. 149,-
Lokalmat-teltet, pr. modul (ca. 3×3 meter) kr. 5500,-
Matutstillarar med sal av serveringsmat, pr. frontmeter 16% provisjon av omsetning
Hall A liten (4 m2) kr. 2950,-
Hall A stor (ca. 8 m2) kr. 5500,-
Hjørneavgift – for utstillarar med tildelt standplass med hjørne(r) kr. 2750,-

Akkreditering

Kjøpte billettar vert ikkje refundera

Pris eks.mva.

Ekstra adgangsband (gyldig 3 dagar) kr. 256,-
Dagsbillett utstillar kr. 116,-
Kundekort kr. 125,-
Køyrekort (gyldig 3 dagar) kr. 112,-
Parkeringskort (gyldig 3 dagar) kr. 112,-

Ekstra straum

1 fase – 230V, 1500W 6,5A er inkludert i standleiga

Pris eks.mva.

1 fase – 230V, 1500W (6,5A) kr. 550,-
1 fase – 230V, 3600W (16A) kr. 900,-
3 fase – 400V, 11000W (16A) kr. 2000,-
3 fase – 400W, 22000W (32A) kr. 3000,-
3 fase – 230V, 12000W (32A inkl. trafo) kr. 3800,-
3 fase – 230V, 25000W (63A inkl. trafo) kr. 5500,-