Dyrsku'n er ein stor og synleg arena for anleggsbransjen.

Pris for standleige

Her finn du prisar på standleige og tilleggsprodukt for utstillarar på Dyrsku’n.

Registrer din søknad for Dyrsku’n 2024 – søknadsskjema blir lagt ut i løpet av oktober

Prisliste Dyrsku’n 2023

Med atterhald om endringar. 

Standpris

Pris eks.mva.

Påmeldingsavgift kr. 500,-
Administrasjonsavgift – for utstillarar med tildelt standplass kr. 500,- (ordinære standplassar)

kr. 1000,- (standplassar med m2)

Ordinær utestand, pr. frontmeter kr. 1000,-
Ordinær utestand brukt & antikk J-felt, pr. frontmeter kr. 450,-
Landbruk, anlegg, bil & motor, pr. m2 (50-100 m2) kr. 139,-
Landbruk, anlegg, bil & motor, pr. m2 (101-250 m2) kr. 133,-
Landbruk, anlegg, bil & motor, pr. m2 (Over 250 m2) kr. 124,-
Lokalmat-teltet, pr. modul (ca. 3×3 meter) kr. 5500,-
Matutstillarar med sal av serveringsmat, pr. frontmeter 16% provisjon av omsetning
Hall A liten (4 m2) kr. 2950,-
Hall A stor (ca. 8 m2) kr. 5500,-
Hjørneavgift – for utstillarar med tildelt standplass med hjørne(r) kr. 2750,-

Akkreditering

Kjøpte billettar vert ikkje refundera

Pris eks.mva.

Ekstra adgangsband (gyldig 3 dagar) kr. 256,-
Dagsbillett utstillar kr. 116,-
Kundekort kr. 125,-
Køyrekort (gyldig 3 dagar) kr. 112,-
Parkeringskort (gyldig 3 dagar) kr. 112,-

Ekstra straum

1 fase – 230V, 1500W 6,5A er inkludert i standleiga

Pris eks.mva.

1 fase – 230V, 1500W (6,5A) kr. 500,-
1 fase – 230V, 3600W (16A) kr. 800,-
3 fase – 400V, 11000W (16A) kr. 1500,-
3 fase – 400W, 22000W (32A) kr. 2500,-
3 fase – 230V, 12000W (32A inkl. trafo) kr. 3000,-
3 fase – 230V, 25000W (63A inkl. trafo) kr. 4500,-