Dyrsku'n 9.-11. september 2022

Klikk her for å kjøpe billetter

Du finn trygg, norsk, lokalprodusera mat laga med kjærleik på Dyrsku'n.

Velkomen til barnas Dyrsku’n

Det er morosamt å vere born på Dyrsku’n! Vi tilbyr eit vell av aktivitetar for både store og små. Kva med matkurs, vikingar, ponni-riding, handverksaktivitetar og tivoli?

På Dyrsku’n kan du velje og vrake i aktivitetar!

Aktivitetar Dyrsku’n 2019

Borneparken

Borneparken byr på mykje moro for born mellom to og åtte år. Her kan ungane leike og lære i regi av 4H medan foreldra utforskar resten av Dyrskuplassen.

Reis i tid til vikingleir

Bli med Olavs menn til vikingleiren og sjå korleis vikingane levde. Prøv deg på pil og boge, lek på vikingvis, tyd runar og sjå ekte sverdkamp.

Fart og moro på tivoli

Noregs største tivoli, Lunds Tivoli kjem attende med karusellane sine. Her blir det garantert fart og moro!

Ri på ponni eller kjepphest

Ridegruppa Seljord Idrettslag inviterer til ponniriding for borna. Dei minste kan prøve seg på kjepphestriding.

Lær spikking og dreiing

Tre er eit artig materiale å arbeide med. På Skogtunet kan borna lære spikking i regi av Skogselskapet. Ved Hall B inviterer Norges Husflidslag til tredreieverkstad for born.

Bli «Skogens brannvokter»

For å bli «Skogens brannvokter» med diplom og raud kaps, treng ungane berre å møte opp på Skogtunet og lære seg tre enkle skogbrannreglar.

Køyr ei hogstmaskin

Søve vidaregåande skule har med seg hogstmaskinsimulatoren sin til Skogtunet. Her kan borna prøve korleis det er å køyre ei hogstmaskin. Dei som er for små til å køyre, kan prøvesitje simulatoren.

Test kunnskapen med kviss

På Skogtunet blir det bornevennleg kviss med skogen som tema. I Landbrukshallen blir det også kviss. Flotte premiar til vinnarane.

Prøv veving eller fletting

Ung Husflid inviterer til Dalane skule, kor borna kan lære kabylsk vev og fletting av reflekssnorer.

Lær om tradisjonell gardsdrift

På Sterke Nils-tunet kan borna sjå fjosstell, mjølking av geiter, pussing og stell av fjordhest, smiing, tilbereding av gresskar og eplepressing.

Bli kjend med dyra

På Veslestaulen kan ungane møte og lære meir om dei norske husdyra.

Matkurs på Veslestaulen

Her blir det og både læring og moro med gratis matlagingskurs arrangera av Fra Hage til Mage og Det Norske Måltid.

Gjennom rotekte opplevingar ynskjer Dyrsku’n å gje born og unge eit naturleg forhold til mat og dyr. Matkultursenteret Fra Hage til Mage held vanlegvis til i Stavanger, men i september sett dei kursen til Seljord for å spreie matglede og kunnskap. «Vi ynskjer å gje born gode evner og kunnskap for å ta gode val i framtida, både når det kjem til berekraft og sunt kosthald», seier dagleg leiar og eigar Therese D’Este Thomassen.

Barnevennlege oppskrifter

Det er Det Norske Måltid som har hyra inn Fra Hage til Mage til Veslestaulen. Dei samarbeider også med Iver & Evne. Dei ynskjer å fremje norsk mat og skal bruke lokale råvarer. Til Dyrsku’n har dei plukka ut nokre av råvarene som har blitt kåra til Det Norske Måltid dei siste fire åra, og særleg fisk, grønt og grove korn har vore fokuset deira. På kurset skal borna lære å lage bollinos – eller klippfiskbollar – og potetlomper. Dei får og prøve å lage pikekyss med friske bær. Iver & Evne lagar barnevennlege oppskriftskort, forma nærast som små spel. Desse gjer det enklare for borna å fylgje oppskriftene og skal sjølvsagt brukast under kursa.

Vil gjere borna stolte av norsk mat

«Dyrsku’n er ein stad med lange tradisjonar for å fremje bonden og dei norske produsentane. vi er stolte av å kunne bidra til å vise fram kor mange flinke folk vi har her i landet, slik at også borna blir merksame på det», seier Thomassen. Ho oppfordrar til påmelding på førehand for å sikre seg plass på kurset. Er det ledige plassar på sjølve dagen, går det sjølvsagt an å slenge seg med i siste lita.

Familieoppleving på Dyrsku’n

Husdyr er ein stor del av sjela til Dyrsku’n, og dyras rolle i norsk landbrukshistorie står i sentrum for mange av aktivitetane på messa. Her kan store og små helse på dyr i ulike situasjonar – på Sterke Nils-tunet, i Husdyrhallen, på Ridebanen eller i Fjoset.

Det blir husdyrutstilling, kåringar, kurs og mykje anna spennande å sjå og lære.
Dyrsku’n er ei oppleving for heile familien, og dyra er til glede for både vaksne og born. På Sterke Nils-tunet møter du for eksempel dyra i eit gamalt gardsmiljø, der fòring og mjølking skjer på gamlemåten. I Husdyrhallen møter du dyra i eit moderne fjøs, med alt frå store seminoksar til små kyllingar. Det blir arrangert aktiviteter på alle plasser der gjestene aktivt får delta og lære ulike teknikkar og kunster i samband med dyr og landbruk. Kva med å fylgje matproduksjonen frå fjøs til bord? Å lære korleis det blir ysta ost og kinna smør? Alle born får moglegheit til å vere med i prosessen. På Veslestaulen framfor inngangen til Fjoset vil det vere ekstra tilrettelagt for å få kose med dyra, og kanskje vere med og lage litt mat?

Kyr og kalvar, oksar, hestar og ponnier

Kort fortalt kan du møte alt frå kyr og kalvar, oksar, hestar og ponnier, høner og kyllingar, geiter og kje, gris, bier, kaninar og alpakka, pelsdyr og sauer. Ynskjer man av ein eller anna grunn ei lita pause frå dyra, kan borna ha det morosamt på tivoli, i leikeparken, på matkurs eller på tredreie-verkstaden.

Vi på Dyrsku’n ynskjer alle familiar velkommen til å lære meir om kvar maten vår kjem frå, og kor avgjerande dyra har vore for norsk landbruk. Er du fortsatt usikker på bandet mellom Dyrsku’n og dyr? For å stoppe ein kvar tvil om relasjonen – sjølvaste dronninga av Dyrsku’n er ei ku!

Veslestaulen

Frå fjøs til fat – ei innføring for dei minste. På Veslestaulen kan borna lære meir om landbruket og kor maten vår kjem frå.

Arenaen så dagens ljos for fyrste gong i 2017, og er plassera midt i smørauget: ved hovudinngangen til Fjoset.

Møtet mellom born og dyr, og ikkje minst kunnskap om kor maten kjem frå, er viktige bodskap å formidle til dei ynste gjestene våre. Her er det lagt til rette for at borna skal få nærkontakt med dyra, og med eigen avdeling med mataktivitetar dei kan delta på.

Du møter kalv, geit, kanin og høner på Veslestaulen. Kom og test kunnskapen din om norske husdyr!

Dyrsku’n vil ta godt vare på dei minste gjestene våre, og har lagt til rette for dette på Dyrskuplassen.

Stellerom finn du på dei største toalettbygga, ammerom finn du i 2. etasje på Husdyrhallen.

Gjer deg godt kjent med kartet før du kjem, så slepp du å leite når behovet melder seg.

Åpne på egen side

Da kan du gå til informasjonen, som er møteplassen om man mistar dei vaksne man kom saman med.

Her vil vi hjelpe deg med å få tak i dei vaksne.

Borna har eit eige kart på Dyrsku’n slik at det skal være lett å orientere seg.

Last ned Bornas kart her

Åpne på egen side

Ja det er det, borneparken byr på mykje moro for born mellom to og åtte år. Her kan ungane leike og lære i regi av 4H medan foreldra utforskar resten av Dyrskuplassen.

Det er morosamt å vera born på Dyrsku’n!

Her finner du oversikt over aktivitetar for både store og små.

Åpne på egen side

Noregs største tivoli, Lunds Tivoli kjem attende med karusellane sine. Her blir det garantert fart og moro!

Åpne på egen side

Dyrsku’n er ei oppleving for heile familien, og dyra er til glede for både vaksne og born.

På Dyrsku’n kan du velje og vrake i aktivitetar!

Les om dei ulike aktivitetane her.

 

 

Åpne på egen side