Ledige stillingar

Vil du jobbe for Dyrsku’n? Sjå oversikt over ledige stillingar og moglegheitene dine her.

Open søknad

På Dyrskuplassen har vi fleire store arrangement gjennom sommarhalvåret. Vil du jobbe saman med oss?